Dnevi varstvoslovja.

Konferenca bo potekala on-line , 9. in 10. junija 2021.

Registracija.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru obdeluje dane osebne podatke v namene izvedbe in prijave na Dneve varstvoslovja 2020, v namene promoviranja fakultete in njenih aktivnosti, opcijsko pa še v namene obveščanja o informacije o konferencah, posvetih, dogodkih in usposabljanjih, ki jih organizira fakulteta.

Osebni podatki se obdelujejo s strani Fakultete za varnostne vede in Univerze v Mariboru trajno oz. do preklica. Zavezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve, ter da jih bomo obdelovali in varovali skladno z veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).

Podatki o udeležencu.

Podatki o plačniku.

Želite biti obveščeni?

Fakulteta za varnostne vede UM vam lahko občasno na vašo željo posreduje informacije o konferencah, posvetih, dogodkih in usposabljanjih, ki jih organizira fakulteta.

Prosim, obveščajte me o:

Soglasje.

Z oddajo prijavnice soglašam z nameni obdelave podatkov ki so opredeljeni na začetku prijavnice in možnostmi obveščanja, ki ste jih opcijsko potrdili.

Kontakt

Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, Ljubljana
e-pošta: dv@fvv.uni-mb.si

Programsko-organizacijski odbor

doc. dr. Maja Modic (predsednica), izr. prof. dr Igor Areh, izr. prof. dr. Benjamin Flander, prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje, Anja Zahirović, Barbara Erjavec, Teja Per, Aleksander Podlogar, Anita Bašelj, Gregor Bec