Konferenca

Informacijska varnost

Zaupanje v človeka in tehnologijo

5. november 2019 \ Lifeclass kongresni center, Portorož

Prijavnica

V primeru, da registrirate več udeležencev iz iste organizacije, morate registracijo izvesti za vsakega udeleženca posebej. Informacije o organizaciji za izdajo računa lahko vnesete samo enkrat.

Podatki o udeležencu

Kotizacija

Podatki o plačniku

Plačnik kotizacije

Več o varstvu osebnih podatkov