Ponarejena zdravila: kriminalistični in kazenskopravni vidiki

18. 4. 2018 ob 9.00
Fakulteta za varnostne vede UM, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana

O posvetu

Letošnji posvet je namenjen problematiki, ki ji v Sloveniji namenjamo veliko premalo pozornosti. Ponarejena zdravila niso težava samo z vidika intelektualne lastnine, temveč predstavljajo tveganje tudi za zdravje ljudi. Škodljiva so lahko, kadar vsebujejo strupe, nečistoče in neustrezne sestavine. Uporabnikom so najpogosteje dostopna preko lažnih spletnih trgovin, iz tujine pa poročajo tudi o primerih, ko so ponarejena zdravila odkrili v legalni dobavni verigi.

Cilj posveta je opozoriti na nevarnosti ponarejenih zdravil, njihove zakonodajne vidike, možnosti odkrivanja, preiskovanja ter dokazovanja v Sloveniji in preko meja.

Posvet je namenjen vsem, ki vas zanimajo ponarejena zdravila, še posebej pa policistom, kriminalistom, tožilcem, sodnikom, farmacevtom, farmacevtskim podjetjem in zaposlenim v zdravstvu.

Program posveta

8.00–9.00

Prijava

9.00–9.15

Uvodni pozdrav

9.15–10.40

Dopoldanski del

Ponarejena zdravila v Sloveniji in v svetu
doc. dr. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede UM

Kategorije ponarejenih zdravil
prof. dr. Borut Štrukelj, Fakulteta za farmacijo UL

Posledice ponarejenih zdravil
prim. Martin Možina, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana

Razprava

10.40–11.00

Odmor

11.00–13.00

Opoldanski del

Ponarejena zdravila: de lege lata
doc. dr. Sabina Zgaga, Ustavno sodišče RS

Ponarejena zdravila z vidika policije
Damjan Miklič, Policija

Delo tožilstva na področju ponarejenih zdravil
mag. Jasmina Arnuš Tabaković in Sedin Kičin, Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Ponarejena zdravila z vidika odvetnika
Janez Stušek, Odvetniška pisarna Stušek

Razprava

13.00–14.00

Odmor

14.00–15.25

Popoldanski del

Preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil v legalno dobavno verigo
mag. Daniela Planinšek, mag. farm., spec., JAZMP

Ponarejena zdravila z vidika farmacevtskega podjetja
Ksenija Milić, Pfizer

Spletna prodaja ponarejenih zdravil v Sloveniji
asist. Boštjan Slak, Fakulteta za varnostne vede UM

Razprava

15.25

Zaključek posveta

Kotizacija in način plačila

Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 40 € (z DDV). Za izredne in redne študente ter člane Alumni FVV UM znaša kotizacija 10 € (z DDV). Študenti drugih univerz in fakultet plačajo celotno kotizacijo.

Kotizacija vključuje tudi strokovno monografijo Ponarejena zdravila v teoriji in praksi, ki bo izdana po posvetu, zato bodite ob prijavi pozorni na pravilno navedbo svojega naslova. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun FVV št. 01100-6000006231. Navedite sklic na številko 6004 in namen Posvet 2018. Kotizacijo je treba poravnati do 16. 4. 2018 ali pa do tega dne poslati naročilnico. Računi bodo izstavljeni po posvetu.

Prijava in odjava

Na posvet se je mogoče prijaviti preko spletnega obrazca.

Prijava je možna do vključno 16. 4. 2018 oziroma do zapolnitve mest. Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred posvetom. Odjava mora biti pisna. V primeru kasnejše odjave kotizacije ne vračamo oziroma ste jo dolžni poravnati v celoti. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili preko elektronske pošte.