Skip to content

Preiskovanje prometnih nesreč

Kriminalistični in kazenskopravni vidiki ter pametna vozila

22. 4. 2020 ob 9.00

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 100 Ljubljana

O posvetu

Prometne nesreče so vsakodnevna stalnica sodobne družbe. V njihovo obravnavo je vključeno veliko število različnih institucij, organizacij in drugih subjektov. Na letošnjem posvetu bodo govorci predstavili preiskovanje prometnih nesreč, spregovorili o posledicah prometnih nesreč ter o pametnih vozilih.

Cilj posveta je pokazati kompleksnost preiskovanja prometnih nesreč, posledice prometnih nesreč ter predstaviti trende na področju razvoja sistemov v vozilih.

Posvet je namenjen vsem, ki vas obravnavana tematika zanima, še posebej pa policistom, kriminalistom, tožilcem, sodnikom, izvedencem, razvijalcem sistemov za avtomobile ter vsem, ki se tako ali drugače ukvarjate s prometno varnostjo.

Kotizacija in način plačila

Kotizacija za udeležbo na posvetu je 50 € (z DDV). Za redne in izredne študente UM FVV ter člane Alumni FVV je kotizacija 12 € (z DDV). Študenti drugih univerz in fakultet plačajo celotno kotizacijo.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun FVV št. 01100-6000006231. Navedite sklic na številko 6004 in namen Posvet 2020. Kotizacijo je treba poravnati najkasneje do 17. 4. 2020 oz. do tega dne poslati naročilnico. Računi bodo izstavljeni po posvetu.

Prijava in odjava

Na posvet se je mogoče prijaviti s spletnim obrazcem na https://www.1ka.si/a/117067. Obrazec je dostopen tudi na spletni strani http://www.fvv.um.si/Posvet2020, kjer so objavljene še dodatne informacije o posvetu.

Prijava je možna do vključno 17. 4. 2020 oziroma do zapolnitve mest. Skrajni rok za morebitno odjavo je 20. 4. 2020. Odjava mora biti pisna. V primeru kasnejše odjave kotizacije ne vračamo oziroma ste jo dolžni poravnati v celoti. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili po elektronski pošti. Udeležencem posveta bo izdano potrdilo o udeležbi.

Program posveta

8.00–9.00
Prijava udeležencev
9.00–9.15
Uvodni pozdrav
9.15–10.45
1. del

Problematika preiskovanja prometnih nesreč z vidika tožilstva
Mirjam Kline, Vrhovno državno tožilstvo

Problemi in izzivi pri obravnavi prometnih nesreč na sodišču
Deja Kozjek, vodja Kazenskega oddelka na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Problematika izvedenstva pri preiskovanju prometnih nesreč
dr. Niko Čertanc, sodni izvedenec za raziskave prometnih nezgod

Razprava

10.45–11.05
Odmor
11.05–12.35
2. del

Digitalna forenzika vozil
spec. Jože Škrilec, Strokovne in poslovne storitve DWG AnalyzerPro

Avtonomna vožnja – priložnosti in izzivi
prof. dr. Jaka Sodnik, Katedra za informacijsko komunikacijske tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Avtonomna vozila so pripravljena. Ste vi?
Daniel Avdagič, AV Living Lab, d. o. o.

Razprava

12.35–13.35
Odmor
13.35–15.05
3. del

Skrajna sila pri prometnih deliktih
doc. dr. Miha Šepec, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Preiskovanje prometnih nesreč z laserskim skenerjem
mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije

Kognitivne in čustvene motnje po prometnih nesrečah
dr. Urša Čizman Štaba, spec. klin. psih, Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije - Soča

Razprava

15.05–15.20
Odmor
15.20–16.50
4. del

Zavarovalniška preiskava spornega škodnega dogodka
Viljem Kopše, sodelavec GENERALI zavarovalnice d. d.

Zavarovalniške prevare pri prometnih nesrečah
Klemen Radetič, strokovni vodja Službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Umestitev Vizije NIČ v postopke preiskovanja prometnih nesreč
Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR) in predsednik Zavoda Varna pot

16.50
Zaključek posveta