O dnevih varstvoslovja

Dnevi varstvoslovja, osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti, bodo v organizaciji Fakultete za varnostne vede letos štirinajstič, ko praznujemo tudi štirideset let varstvoslovja. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebno-varnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Dnevi varstvoslovja so tudi čas za srečanje študentov Fakultete za varnostne vede na vseh stopnjah študija.

Cilj konference je tudi letos predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja. Tudi tokrat si želimo, da bi se srečali strokovnjaki iz mnogih področij, ki vsak s svojim delom prispevajo k zagotavljanju varnosti življenj in premoženja ljudi ter k zagotavljanju takšnega reda, ki ljudem omogoča nemoteno življenje. S konferenco želimo ustvariti pogoje za sinergične učinke, ki so v sedanji raznoliki in izredno kompleksni družbi zelo pomembni za soustvarjanje varnosti prebivalcev.

Organizacijski odbor

  • Prof. dr. Peter Umek
  • Izr. prof. dr. Bojan Dobovšek
  • Doc. dr. Igor Areh
  • Pred. mag. Tinkara Pavšič Mrevlje
  • Maja Jere
  • Anja Lesar