Thermana Laško

3. junij 2020

Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana

Zaradi situacije v povezavi s koronavirusom so bili 21. Dnevi varstvoslovja izvedeni v spletnem okolju in v okrnjeni obliki. Dne 3. 6. 2020 so bile tako izvedene štiri okrogle mize, prejeti povzetki pa so dostopni v Zborniku povzetkov. Konferenco so otvorili predsednica programsko-organizacijskega odbora doc. dr. Maja Modic, dekan Fakultete za varnostne vede UM izr. prof. dr. Andrej Sotlar in v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner.

Vabimo vas, da se nam pridružite na 22. Dnevih varstvoslovja 2. in 3. junija 2021 v Laškem.

Okrogle mize on-line

Pogram izvedbe okroglih miz preko MS Teams dne 3. 6. 2020:

9.20–9.30 Uvodni nagovor
9.30–11.00 Kibernetska varnost
11.15-12.45 Policijsko delo v skupnosti v Sloveniji
13.00-14.30 Mnenje prebivalcev Slovenije o institucijah pluralne policijske dejavnosti
14.45-16.15 Predstavitev tematske številke revije Varstvoslovje in okrogla miza Indikatorsko spremljanje radikalizacije

Če želite spremljati okrogle mize, vas vabimo k prijavi. Na vaš elektronski naslov vam bomo pravočasno poslali vabilo s povezavo za spremljanje.

Zbornik povzetkov

O dnevih varstvoslovja

Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebnovarnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Dnevi varstvoslovja so tudi čas za srečanje diplomantov Fakultete za varnostne vede.

Cilj konference je predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja.

Lokacija Fakulteta za varnostne vede

Pomembni datumi

6. 4. 2020


Rok za oddajo povzetka

20. 4. 2020


Rok za povratne informacije avtorjem

11. 5. 2020


Končni rok za prijavo

3. 6. 2020


Dnevi varstvoslovja

Kotizacijainprijava

BREZPLAČNO


Splošna kotizacija

Prijavite se!

Sponzorji

Pošta Slovenije