Raziskovalna dejavnost

Kot edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji se na Fakulteti za varnostne vede zavedamo odgovornosti - tako za razvoj tega področja pri nas, kot tudi za kakovost in mednarodno primerljivost naših programov.

Zato si prizadevamo, da bi našo institucijo kar najbolj vpeli v evropske in svetovne tokove. Poleg odgovornosti za prenos in prilagajanje mednarodnega znanja s področja varstvoslovja v slovenski prostor, pa želimo tudi sami prispevati svoj delež v bazo teh mednarodnih znanj.

Zato na FVV vse večji poudarek dajemo tako lastnim raziskovalnim projektom, kot tudi vključevanju v mednarodne raziskovalne projekte.
Ob vsem tem pa na FVV želimo okrepiti stike z organizacijami, ki zaposlujejo naše diplomante in prisluhniti njihovim potrebam, tako da so konkretni študijski programi ne le visoko kakovostni in mednarodno primerljivi, pač pa tudi kar najbolje prilagojeni tudi tem potrebam.

Sodelovanje v projektih

Raziskava na FVV potekajo tudi v okviru projektov financiranih s strani ARRS. 

Fakulteta za varnostne vede aktivno sodeluje tudi pri izvajanju mednarodnih projektov. Raziskovalci FVV sodelujejo pri izvajanju mednarodnih projektov, financiranih s strani Evropske komisije, ARRS (TRP) oz. drugih virov (projekti ARIEL, URBIS, EFUS…).

Vsako leto fakulteta sodeluje pri organizaciji delavnice Noči raziskovalcev (projekt univerze) in organizira druge konference (Dnevi varstvoslovja, Bienalna konferenca Criminal Justice and Security in Central and Easterm Europe, Nacionalna kriminološka konferenca, Informacijska varnost, Posvet FVV UM in PF UM …).

Vključenost študentov

V raziskovalno delo FVV v čim večji meri vključujemo tudi študente.
Študente dodiplomskega in podiplomskega študija smo vključevali predvsem v okviru seminarjev in diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog, ki so v pretežni meri empirično in primerjalno zasnovane.

Študente v veliki meri vključujemo tudi v notranje projekte FVV, ki smo jih intenzivneje začeli izvajati v letu 2008. Študenti tako ves čas študija aktivno sodelujejo v raziskovalnem delu na področju, ki jih zanima.

Rezultat njihovega dela so izjemne zaključne naloge (predvsem magistrske in doktorske) ter predstavitve izsledkov raziskovalnega dela na različnih, tudi mednarodnih konferencah (npr. ISC v Philadelphiji leta 2005, ACJS v Bostonu leta 2009, ESC v Budimpešti leta 2013, Dnevi Archibalda Reissa v Beogradu leta 2014).

Novice & Dogodki

27.6.2018

Poletni delovni čas knjižnice

V mesecu juliju in avgustu bo knjižnica FVV odprta po poletnem delovnem času, in sicer od ponedeljka do petka 8.30-11.30 in 12.30-14.00.

23.4.2018

Knjižnica FVV bo v četrtek 26. 4. 2018 odprta 8.30–11.30 in 12.30–14.00, od 27. 4. 2018 do 2. 5. 2018 pa bo zaradi praznikov in kolektivnega dopusta zaprta.

Hvala za razumevanje

RSS

Bodite redno obveščeni o novostih in spremembah!

[ RSS - izberite svoj kanal ]