Sodelovanje in partnerstva

FVV na univerzitetni ravni sodeluje večimi fakultetami tako Univerze v Mariboru, kot tudi Univerze v Ljubljani, na strokovnem področju pa predvsem z Ministrstvom za notranje zadeve, ministrstvom za obrambo in ministrstvom za pravosodje.

Predavatelji sodelujejo pri izvedbi študijskih programov na vseh slovenskih univerzah. Več o sodelovanju v Sloveniji.

Mednarodno sodelovanje

Veliko pozornosti in aktivnosti  posveča fakulteta tudi mednarodnemu sodelovanju. Le to delimo na pedagoško-andragoško, ter raziskovalno področje. Velik poudarek je na študijski izmenjavi študentov v sklopu programa Erasmus. Fakulteta organizira za študente tudi strokovne ekskurzije v institucije Evropske Unije, ter sorodne fakultete.

Več o mednarodnem sodelovanju.

Novice & Dogodki

Trenutno ni aktualnih novic.

RSS

Bodite redno obveščeni o novostih in spremembah!

[ RSS - izberite svoj kanal ]