asist. dr. 
Eva Bertok 

eva.bertok@fvv.uni-mb.si
01 3008 346
1N-19

Raziskovalni interesi

  • kriminologija,
  • viktimologija,
  • nasilje nad mladimi,
  • mladoletniško prestopništvo,
  • posilstva,
  • umori.