prof. dr. 
Matevž Bren 

matevz.bren@fvv.uni-mb.si
P2

Matevž Bren (doktor znanosti, redni profesor) je visokošolski učitelj statistike in metod raziskovanja na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru in je predstojnik katedre za družboslovje in humanistiko. Je tudi raziskovalec na Inštitutu za matematiko in fiziko in član programske skupine.

Prof. Bren je so/avtor večih raziskovalnih člankov, poglavij v monografijah, programskih paketov, njegove objave imajo več kot 100 neodvisnih citatov v WoS in Scopus.

Kot vabljeni predavatelj je svoje raziskovalno delo predstavil na večih mednarodnih konferencah in delavnicah in je vodil slovenski del v evropskem raziskovalnem projektu Establishing a knowledge-base for quality in education: Testing a dynamic theory of educational effectiveness, ESF – ECRP 2008 No. 500.

Izobrazba

Diploma tehnične matematike, magisterij iz matematike, doktorat znanosti iz matematike, vse Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Usposabljanja

Delavnice analize podatkov o mešanicah: CoDaWork’08, CoDaWork’05, CoDaWork’03 na Univerzi v Gironi. Statistična analiza mešanic 1999 na Univerzi v Gironi.

Predmeti

 • Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne metode
 • Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne metode (MAG)
 • Opisna in sklepna statistika (UNI)
 • Raziskovanje varnostnih pojavov (UNI)
 • Metode raziskovanja in statistika (VPD)

Projekti

 • Sodelavec v raziskovalnem projektu: Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti, J5-5537
 • Član programske skupine P1-0294: Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju.

Raziskovalni interesi

 • strah pred kriminaliteto,
 • učinkovitost v izobraževanju,
 • matematična kemija,
 • mere različnosti/podobnosti,
 • analiza podatkov o mešanicah,
 • teorija sistemov,
 • sistemska dinamika,
 • izobraževanje na daljavo.