asist. dr. 
Karmen Jereb 

karmen.jereb@fvv.uni-mb.si
01 3008 301
P6
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • 2021 – Doktorski študijski program na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, Ljubljana
 • 2012 – Magistrski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana
 • 2008 – Visokošolski študijski program na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana

Usposabljanja

 • Fulbright raziskovalno gostovanje – U.S. Department of Homeland Security, Federal Law Enforcement Training Centers, Glynco, Georgia, ZDA  (2017-2018)
 • Usposabljanje za inštruktorje policije, DHS FLETC, ZDA (2018)
 • Usposabljanje s področja naprednejših oblik preiskovalnega intervjuvanja, DHS FLETC, ZDA (2018)
 • Delo v timu psihologov z otroki iz deprivilegiranih okolij – Leonardo Da Vinci, Italija (Palermo, Sicilija, 2015)

Projekti

 • Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini – Improdova (EU, Obzorja 2020, 2018-2021)

Raziskovalni interesi

 • forenzična psihologija,
 • preiskovalni intervju,
 • kognitivni intervju.