Elektronski viri

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) 

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) je institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru. Podpira odprti dostop do znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del ter raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi v procesih raziskovanja in izobraževanja.

V DKUM so v polnem besedilu dostopna tudi vsa zaključna dela Fakultete za varnostne vede UM, katerih zagovor je potekal v mesecu marcu 2009 ali kasneje.

 

Tuje podatkovne zbirke in servisi

Knjižnica Fakultete za varnostne vede UM preko Univerzitetne knjižnice Maribor zagotavlja dostop do velikega števila elektronskih informacijskih virov. Vsi uporabniki lahko do njih dostopajo v knjižnici oziroma z registriranih računalnikov na fakulteti, omogočen pa je tudi oddaljen dostop do elektronskih virov za študente in zaposlene na UM. Geslo za oddaljen dostop do elektronskih virov uporabniki osebno pridobijo v knjižnici.

Kontakt

Fakulteta za varnostne vede
Knjižnica

Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
T: 01 3008 307
E: