Mednarodno sodelovanje

Fakulteta za varnostne vede je kot članica Univerze v Mariboru povezana v mrežo mednarodnega sodelovanja, ki ga Univerza razvija na vseh področjih.

Kot članica Univerze v Mariboru je fakulteta povezana v program Evropske unije Vseživljenjskega učenja - Erasmus (Long Life Learning - Erasmus), ki omogoča mobilnost tako študentom kot profesorjem na fakulteti. Hkrati pa fakulteta razvija bilateralno mednarodno sodelovanje s sorodnimi institucijami tako na območju bivše Jugoslavije kot v Evropi kot tudi širše.

Podrobneje o mednarodnem sodelovanju ...

Erasmus+

Najbolj intenzivno mednarodno sodelovanje poteka v okviru programa vseživljenskega učenja Erasmus+.

 

V študijskem letu 2016/2017 ima FVV sklenjene ERASMUS sporazume, ki omogočajo izmenjavo študentov, profesorjev in drugega osebja z naslednjimi institucijami:

Belgija

 

Češka

 

Estonija

 

Hrvaška

 

Italija

 

Litva

 

Madžarska

 

Nemčija

 

Portugalska

 

Poljska

 

Romunija

Rusija

Slovaška

Švedska

Švica

Turčija

 

Velika Britanija

 

Makedonija

Malta

 

Poleg tega ima FVV sklenjene ERASMUS sporazume, ki omogočajo izmenjavo samo učnega in drugega osebja z naslednjimi institucijami:

Nemčija

Nizozemska

Španija

ERASMUS MUNDUS JoinEU SEE > PENTA

Univerza v Mariboru sodeluje kot partnerska institucija v programu Erasmus Mundus JoinEU SEE, ki omogoča pridobitev štipendij za izvedbo mobilnosti študentov in zaposlenih. Izmenjave posameznikov lahko v splošnem potekajo med državami Evropske unije in državami Zahodnega Balkana ter nekaterimi drugimi pridruženimi članicami konzorcija. JoinEU-SEE konzorcij koordinira Univerza v Gradcu.

Več o programu in aktualni razpisi

Leonardo da Vinci

Podprogram LdV odgovarja na učne potrebe posameznikov in delodajalcev ter bogati ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpira povezovanje socialnih partnerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne sile in izvedbo evropskih politik. Vse aktivnosti podprograma so mednarodne narave.

Cilj programa je podpirati pridobivanje in uporabo znanja, spretnosti in kvalifikacij za opravljanje poklica, povečati število in kakovost mednarodnih usposabljanj in povečati zaposljivost posameznikov in njihovo vključenost na evropski trg dela. Program podpira izobraževalne organizacije, podjetja pri mednarodnem sodelovanju, izboljšavah kakovosti, uvajanju inovacij in povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več o programu

 

Kontakt

prodekan za mednarodno sodelovanje in Erasmus koordinator

doc. dr. Aleš Bučar Ručman
T: 01 300 83 10

E: 

Mednarodna pisarna

Uradne ure: torek od 12.00 - 13.00

T: 01 3008 325
E:

Matic Štrukelj
E:

Iza Kokoravec
E: 

 

RSS

Bodite redno obveščeni o novostih in spremembah!

[ RSS - izberite svoj kanal ]