ERASMUS – Mobilnost študentov

Aktualno

29.1.2018

Univerza v Mariboru je objavila Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini ERASMUS+ za študijsko leto 2018/19.

29.9.2017
14.2.2017

 Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini po programu ERASMUS+ za študijsko leto 2017/2018

7.3.2016

Nottingham Trent University, Velika Britanija

 

 

 

Evropski program sodelovanja na področju terciarnega izobraževanja študentom ponuja možnost del študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje opraviti v eni od sodelujočih držav.

Aktivnost je omogočena le študentom, katerih matična institucija sodeluje v Erasmus programu (je pridobila ustrezno Erasmus univerzitetno listino in pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu).

Cilji mobilnosti za študij

  • omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
  • vzpodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;
  • prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;
  • olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema.

Cilj mobilnosti študentov za prakso

Glavni cilji mobilnosti študentov za prakso pa je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

Kaj Erasmus omogoča študentu?

V okviru programa lahko posamezen študent del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na domači fakulteti opravi na partnerski fakulteti v eni od sodelujočih držav.

Obveznosti, uspešno opravljene v tujini, se priznajo na matični fakulteti/univerzi.

Izmenjava Erasmus omogoča spoznavanje študentskega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko zadovoljstvo.

Preberite več

Več o Erasmus-– mobilnosti si lahko preberete na strani CMEPIUS - Erasmus mobilnost študentov in Erasmus - brošuri za študente.

Kontakt

prodekan za mednarodno sodelovanje in Erasmus koordinator

doc. dr. Aleš Bučar Ručman
T: 01 300 83 10

E: 

Mednarodna pisarna

Uradne ure: torek od 12.00 - 13.00

T: 01 3008 325
E:

Matic Štrukelj
E:

Iza Kokoravec
E: 

 

RSS

Bodite redno obveščeni o novostih in spremembah!

[ RSS - izberite svoj kanal ]