O fakulteti

Za začetek delovanja fakultete štejemo leto 1973, ko so na Višji upravni šoli v Ljubljani ustanovili Oddelek za izobraževanje s področja notranjih zadev.

Z dopolnjevanjem vsebin študijskega programa je rasla tudi ideja o samostojni šoli. Leta 1981 je Ministrstvo za notranje zadeve ustanovilo Višjo šolo za notranje zadeve v Ljubljani. Isto leto je šola postala članica Univerze v Ljubljani. Prenove in prilagoditve študijskega programa v letih 1984, 1989, 1991 in 1995 so potekale v skladu s potrebami stroke in novimi zakoni na področju visokega šolstva. Tako je v letu 1995 začela šola izvajati triletni visokošolski strokovni program in postala Pridružena članica Univerze v Ljubljani.

Leta 1996 se je preimenovala v Visoko policijsko-varnostno šolo. V letu 2000 je bil pripravljen štiriletni univerzitetni program, v letu 2002 pa prenovljen triletni visokošolski strokovni program, bili pa so pripravljeni tudi štirje programi specializacije. Leta 2003 se je preoblikovala v Fakulteto za policijsko-varnostne vede in postala polnopravna članica Univerze v Mariboru.

V letu 2006 je fakulteta preoblikovala svoje izobraževalne programe v skladu z bolonjsko deklaracijo in prvič v zgodovini uporabnikom ponudila celotno paleto izobraževalnih programov na vseh stopnjah izobraževalnega procesa. Konec leta 2006 se je fakulteta preimenovala v Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Izobraževalna in raziskovalna dejavnost ter upravni del

Delo na šoli je organizacijsko razdeljeno na izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter na upravni del.

Izobraževalni del izvajajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so glede na vsebino izobraževalnih področij združeni v različne katedre.

Raziskovalno dejavnost opravljajo visokošolski učitelji in raziskovalci v okviru svojega pedagoškega dela ter v okviru delovanja Inštituta za varstvoslovje, v raziskovalno delo pa se poleg redno zaposlenih pogosto vključujejo tudi zunanji sodelavci Fakultete za varnostne vede.

Upravni del FVV vključuje vodstvo šole, tajništvo in referat za študentske zadeve. Na fakulteti deluje tudi knjižnica, ki študentom varstvoslovja in zaposlenim omogoča stik s sodobno domačo in tujo strokovno literaturo.

Novice & Dogodki

20.3.2018

Zagovor doktorske disertacije bo potekal 25. 4. 2018 ob 10.00 uri v predavalnici ...

20.3.2018

Rešuj varnostne izzive sodobne družbe! Vpiši se na podiplomski ...

12.3.2018

Liverpool John Moores University

12.3.2018

Termin: 22. 3. 2018, izvajalec: izr. prof. dr. Igor Areh, uni. dipl. psih. 

12.3.2018

Termin: 30. 3. 2018, izvajalec: izr. prof. dr. Igor Areh, uni. dipl. psih. 

7.3.2018

Dejavnost predavateljev FVV

1.3.2018

Priložnost za študente in diplomante FVV za vzpostavitev osebnega ...

21.2.2018

 Sklep o razpisu volitev v Študentski svet UM.

1.2.2018

Nagrajenci: prof. dr. Bojan Tičar, Barbara Erjavec in Urška Pirnat.

23.1.2018

Didakt.UM - Center za podporo poučevanju UM

23.1.2018

Vabljeni na informativne dneve Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

16.1.2018

Prejela je nagrado Društva za Združene narode za Republiko Slovenijo.

RSS

Bodite redno obveščeni o novostih in spremembah!

[ RSS - izberite svoj kanal ]