POSTOPEK ODDAJE ZAKLJUČNIH DEL IN IZVEDBA ZAGOVORA V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19


Na Fakulteti za varnostne vede UM je od ponedeljka 19. 10. 2020 do preklica zaključno delo mogoče oddati le po elektronski pošti zaradi omejitve obiskov v stavbi fakultete (po navodilih MIZŠ in UM). Pri tem vas prosimo, da natančno sledite navodilom referata za študentske zadeve in ostalih strokovnih služb fakultete. Sprejemamo le zaključna dela, poslana z uradnega študentskega e-naslova ime.priimek@student.um.si. Če študent vseeno vstopi v prostore FVV, mora upoštevati vse zaščitne ukrepe (uporaba zaščitnih mask, varnostna razdalja, razkuževanje rok …) in ravnati v skladu z Varnostnim protokolom za upravljanje pedagoškega dela v prostorih FVV.

Oddaja zaključnih del

Vse študente, ki boste v času epidemije covida-19 oddali zaključno delo, prosimo, da na e-naslov teja.per@fvv.uni-mb.si pošljete naslednjo dokumentacijo:

 • Zaključno delo v .doc obliki (ta izvod bomo poslali v knjižnico, kjer bodo natančno pregledali poglavje »Viri in literatura« in vas v primeru odstopanj od standardov APA o tem obvestili po e-pošti) ter izvod v .pdf obliki (izvod za člane komisije za zagovor).
 • Poročilo detektorja podobnih vsebin (prvo stran) (zaključno nalogo morate oddati v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (DKUM); po oddaji prejmete študent, mentor in morebitni somentor po e-pošti poročilo detektorja podobnih vsebin).
 • Izpolnjen obrazec Obr. ZD-5 Oddaja zaključnega dela in potrdilo o poravnanih obveznostih na študiju (izpolnite le prvo stran dokumenta, drugo stran izpolnimo na fakulteti).
 • Izpolnjen obrazec Obr. ZD-1 Izjava (so)mentorja o ustreznosti zaključnega dela (obrazec v celoti izpolnite, spodnji del, kjer mentor in morebitni somentor dopišeta kraj in datum ter se podpišeta, pustite prazen –  če študent ne more pridobiti podpisov mentorja in morebitnega somentorja, podpise pridobi referat za študentske zadeve).
 • Izpolnjen obrazec Obr. ZD-3 Izjava o objavi osebnih podatkov.
 • Izpolnjen obrazec Obr. ZD-1 Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela.

Zaključno delo bo pregledano v referatu in v knjižnici. Pravočasno vas bomo obvestili o vseh morebitnih popravkih, vi pa ste dolžni upoštevati vse morebitne popravke pred tiskom trde vezave zaključnega dela. V primeru popravkov morate ustrezno popravljeno zaključno delo ponovno naložiti v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (DKUM).

Končna oblika zaključnega dela pred zagovorom

Končno obliko zaključnega dela pred zagovorom pošljite v referat po e-pošti(teja.per@fvv.uni-mb.si) v .doc in v .pdf obliki. Spiralnih oz. mehkih vezav in preostale dokumentacije v referat ne pošiljajte. Pri pisanju zaključnega dela vam, v izogib nepotrebnim popravkom, svetujemo, da pred oddajo vaše zaključno delo uredite v skladu z Navodili FVV: Izdelava zaključnega dela. Če boste v referat oddali ustrezno zaključno delo, se boste izognili nevšečnostim popravljanja in nepotrebnega podaljševanja oddaje zaključnega dela.

Pri pisanju zaključnih del uporabite v naprej pripravljeno predlogo zaključnega dela, v katerovnesite svoje podatke. Ustrezno predlogo najdete na naši spletni strani:

1. stopnja:

2. stopnja:

Predloga: 2 stopnja.

V nadaljevanju povzemamo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi zaključnega dela:

 • Ustrezna vsebina in oblika naslovne strani (platnice).
 • Ustrezna vsebina in oblika prve notranje strani s pravilno navedbo naziva mentorja/somentorja ter navedba avtorskih pravic.Sledijo strani do uvoda (označene z rimskimi številkami):
  • zahvala
  • povzetek in ključne besede v slovenskem jeziku;
  • angleški prevod naslova (skladen s prijavljenim naslovom, navedenim v sklepu o zaključnem delu – če je prišlo do sprememb v prevodu naslova v angleški jezik (spremembe običajno poda lektor) nam to v e-pošti ob oddaji zaključnega dela napišite) ter povzetek in ključne besede v angleškem jeziku;
  • kazalo (vsebine, tabel in slik).
 • Pri vsebinskem delu zaključnega dela (označeno z arabskimi številkami) upoštevajte:
  • morebitne barvne fotografije, slike ali diagrami;
  • oblika in velikost pisave (natančno opredeljeno v navodilih);
  • obojestranska poravnava
  • ustrezno upoštevanje robov;
  • opombe v nogi strani, opis spremenljivk v enačbah;
  • ustrezna struktura slik in tabel.
 • Viri in literatura (poglavje ni oštevilčeno) – pri navajanju vsakega vira tako med besedilom kot v seznamu uporabljene literature obvezno upoštevajte prilogo k navodilom: https://www.fvv.um.si/wp-content/uploads/2017/11/PrilogaA_Citiranje_in_navajanje_uporabljenih_virov_APA.pdf
 • Morebitne priloge.

Svetujemo vam, da pred zagovorom ne vežete trdega izvoda zaključnega dela, saj boste imeli v primeru zahtevanih popravkov dodatne stroške s ponovno vezavo.

Primere ustreznih zaključnih del si lahko ogledate na spletni strani DKUM: https://dk.um.si/info/index.php/slo/.

Zagovor zaključnega dela na daljavo preko MS Teams

Vsi zagovori zaključnih del bodo do nadaljnjega potekali po MS Teams. Okvirno v roku enega tedna pred zagovorom boste na študentski e-naslov poleg podatkov o terminu zagovora in komisiji, določeni za vaš zagovor, prejeli tudi povezavo do aplikacije MS Teams, kjer bomo odprli nov sestanek, poimenovan »Zagovor IME IN PRIIMEK«. Znotraj sestanka v aplikaciji MS Teams bodo dodani tudi člani komisije za zagovor. Če želite, lahko v sestanek dodate tudi vašo Power Point predstavitev (v dogovoru z mentorjem). V sestanek se lahko vključite po spletu (brskalnik Google Chrome) ali s preneseno aplikacijo, v katero se prijavite s svojo digitalno identiteto (enako kot za dostop do AIPS, Moodla, elektronske pošte …).

Prosimo vas, da se na dan zagovora deset minut pred predvidenim terminom zagovora pridružite ustvarjeni skupini (klik na prejeto spletno povezavo, prejeto ob e-sporočilu/vabilu na zagovor) in se vključite v zagovor, kjer pred tem preverite delovanje aplikacije in vse funkcije, da boste lahko ob dogovorjenem času začeli z zagovorom. Na zagovoru sledite navodilom predsednika komisije. Poskrbite, da bo vaša naprava (računalnik, telefon, tablica …) imela mikrofon in kamero.

Do zagovora morate izpolniti še anketo o zadovoljstvu s študijem na UM, ki je dostopna v AIPS. Po zagovoru boste iz referata prejeli dodatne informacije o nadaljnjih postopkih.

Zagovor je javen in za vključitev v videokonferenco po MS Teams lahko pridobite kodo po elektronski pošti (teja.per@fvv.uni-mb.si).

Končna oblika zaključnega dela po zagovoru

 • upoštevajte vsa navodila, navedena pod točko 2. Končna oblika zaključnega dela pred zagovorom;
 • priporočamo, da je do uvoda tisk zaključnega dela enostranski, od uvoda dalje pa obojestranski;
 • če so bile podane zahteve za popravke v vašem zaključnem delu, te pred tiskom za trdo vezavo ustrezno popravite ter zaključno delo ponovno naložite na DKUM.

Več o celotnem postopku oddaje zaključnega dela si lahko preberete na naši spletni strani pod zavihkom Zaključna dela.

Trdo vezan izvod zaključnega dela nam pošljite v roku 14 dni po zagovoru po pošti na naslov:

Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8
1000 Ljubljana

V strokovnih službah se ponovno izvede postopek ugotavljanja istovetnosti trde vezave zaključnega dela in zaključnega dela v elektronski obliki. Če je zaključno delo ustrezno, po pošti prejmete potrdilo o diplomiranju.