O posvetu

Številne zgodbe o vprašljivih davčnih ravnanjih in davčnih utajah kažejo, da gre za aktualno in perečo tematiko, ki je povrhu vsega še izrazito globalne narave. Kompleksnost se kaže tako v slovenskih primerih davčne kriminalitete kot v svetovno odmevnih panamskih papirjih, zato bomo letošnji posvet posvetili tovrstni tematiki. O njej bodo na posvetu spregovorili priznani teoretiki in praktiki s področja kriminalistike , kazenskega prava in davčno-ekonomske stroke.

Vljudno vabljeni:

  • sodniki in preiskovalni sodniki,
  • državni tožilci,
  • policisti in kriminalisti,
  • odvetniki,
  • davčni svetovalci,
  • izvedenci,
  • revizorji,
  • računovodje,
  • vsi, ki vas tematika posveta zanima.

Program posveta

8.00–9.00

Prijava

9.00–9.15

Uvodni pozdrav

9.15–11.00

Dopoldanski del

Davki in neformalna ekonomija
prof. dr. Bojan Dobovšek, poslanec v Državnem zboru, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Davčna optimizacija ali davčna utaja, črta v pesku
Andrej Koprivec, FCCA, CFA, Koprico d. o. o. in Iris Bajec, Ernst & Young d.o.o.

Kaj mora preiskovalec davčnih goljufij vedeti o konceptu preprečevanja in zatiranja čezmejne kriminalitete v EU in Sloveniji?
doc. dr. Darja Gregorčič Bernik, davčna svetovalka ZDSS, Visoka šola za računovodstvo, in dr. Damjan Potparič, Policija

Razprava

11.00–11.20

Odmor

11.20–13.30

Opoldanski del

Problematika preiskovanja davčne kriminalitete
Maja Gašperšič, Policija

Davčna kriminaliteta z vidika tožilstva
mag. Ksenija Bukovac, Okrožno državno tožilstvo Ljubljana

Kaznivo dejanje davčne zatajitve
mag. Andreja Sedej Grčar, Okrožno sodišče v Ljubljani

Vezanost biti kaznivega dejanja davčne zatajitve na davčni postopek
doc. dr. Miha Šepec, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Evropska pravna fakulteta

Razprava

13.30–14.30

Odmor

14.30–16.15

Popoldanski del

Vloga in organizacija Finančne uprave RS pri obravnavi davčne kriminalitete
Damjana Slapar Burkat in Matjaž Šuc, Finančna uprava RS

Sheme prevar na področju davčne kriminalitete v evropskih bankah
Janja Skamlič, CFE, in dr. Marko Maver, CFE, Ernst & Young d. o. o.

Primer #PanamaPapers: novinarji v davčnem podzemlju
Anuška Delić, novinarka Dela

Razprava

16.15

Zaključek posveta

Kotizacija in način plačila

Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 30 € (z DDV). Za izredne in redne študente ter člane Alumni FVV UM znaša kotizacija 10 € (z DDV). Študenti drugih univerz in fakultet plačajo celotno kotizacijo.

Kotizacija vključuje tudi strokovno monografijo Davčna kriminaliteta v teoriji in praksi, ki bo izdana po posvetu, zato bodite ob prijavi pozorni na pravilno navedbo svojega naslova. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun FVV št. 01100- 6000006231. Navedite sklic na številko 6004 in namen Posvet 2017. Kotizacijo je potrebno poravnati do 16. 4. 2017 ali pa do tega dne poslati naročilnico. Računi bodo izstavljeni po posvetu.

Prijava in odjava

Na posvet se je mogoče prijaviti preko spletnega obrazca.

Prijava je možna do vključno 16. 4. 2017 oziroma do zapolnitve mest. Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred posvetom. Odjava mora biti pisna. V primeru kasnejše odjave kotizacije ne vračamo, oziroma ste jo dolžni poravnati v celoti. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili preko elektronske pošte.