Korupcija v zdravstvu

Kriminalistični in kazenskopravni vidiki

20. 4. 2022 / on-line

O posvetu

Korupcija in korupcijska tveganja v zdravstvu so v Sloveniji stalnica v medijskih, znanstvenih in političnih diskurzih. Obstajajo indici, da je slovenski zdravstveni sistem močno prepleten z različnimi koruptivnimi praksami. Cilj letošnjega posveta je prikazati metodiko preiskovanja korupcije v zdravstvu in s pomočjo primerov prikazati kompleksnost in zahtevnost takšnih preiskav.

Lokacija

Posvet bo potekal na daljavo preko spletne aplikacije.

Kotizacija in način plačila

Udeležba na posvetu je brezplačna.

Prijava in odjava

Na posvet se je mogoče prijaviti s spletnim obrazcem na https://1ka.arnes.si/krimposvet

Prijava je možna do vključno 18. 4. 2022. Skrajni rok za morebitno odjavo je 19. 4. 2022. Odjava mora biti pisna. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili po elektronski pošti. Udeležencem posveta bo izdano potrdilo o udeležbi.

Program posveta

8.00–9.00
Prijava udeležencev
9:00–9:15
Uvodni pozdrav
9:15–10:30
Dopoldanski del

O korupciji v zdravstvu - ugotovitve raziskave
prof. dr. Bojan Dobovšek, Boštjan Slak, Aleš Behram, Maja Loknar

Nekatere okoliščine, ki nakazujejo možne nezakonitosti pri nabavi medicinske opreme in zdravil
Mirjan Hren, Nadzornik višji svetnik, Komisija za preprečevanje korupcije, Republika Slovenija

Prevencija korupcije v zdravstvu - širši (v)pogled
dr. Liljana Selinšek, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Razprava

10:30–10:45
Odmor
10:45–12:20
Opoldanski del

Izzivi odkrivanja in preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj na področju zdravstva
Rasto Godec, višji kriminalistični inšpektor specialist, Generalna policijska uprava

Izzivi pri odkrivanju in dokazovanju korupcijskih kaznivih dejanj v zdravstvu - državnotožilski vidik
Iztok Krumpak, okrožni državni tožilec, Specializirano državno tožilstvo

Nekateri problemi dokazovanja kaznivih dejanj korupcije v zdravstvu
Martin Jančar, Okrožno sodišče v Ljubljani

Problematika “žvižgačev” v korupcijskih kazenskih postopkih
dr. Blaž Kovačič Mlinar, samostojni odvetnik-specialist za kazensko pravo in predavatelj na Evropski pravni fakulteti

Razprava

12:20–13:30
Odmor za kosilo
13:30–14:35
Popoldanski del

Kje nam v slovenskem zdravstvu uhaja denar?
Prof. dr. Simon Podnar, dr. med. specialist nevrolog, strokovni direktor, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana.

Krepitev integritete v zdravstvu z uporabo načel etičnega poslovanja ISO 37001
Aleš Behram, INDAGO d.o.o

Razprava

14:35–15:00
Zaključek posveta