Analiza povezanosti pametnih mest s policijsko in kriminalistično dejavnostjo

Kaja Prislan, Boštjan Slak

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti simbiozo med pametnimi mesti, policijsko dejavnostjo, kriminalističnim preiskovanjem in kriminalističnoobveščevalno dejavnostjo. V tem kontekstu je podan tudi kritični razmislek o izzivih in dilemah, povezanih z varstvom zasebnosti.

Metode:

Prispevek je teoretične narave in temelji na pregledu literature. Korelacije med temeljnimi pojmi (pametna mesta, policijska in kriminalistična dejavnost) smo identificirali z analizo temeljnih tehnologij, sistemov in storitev, ki podpirajo delovanje pametnih mest.

Ugotovitve:

Tehnologije pametnih mest omogočajo razvoj novih oblik policijskega dela in imajo potencial za izboljšanje policijske učinkovitosti. Funkcionalnost tehnologij je razvidna tudi na področju kriminalistične dejavnosti, ki lahko z obdelovanjem podatkov in njihovo uporabo bolje načrtuje kriminalistične preiskave in razvija strategije preprečevanja kriminalitete. Simbioza je opazna tudi z nasprotnega vidika – s podajanjem smernic lahko kriminalistična in policijska dejavnost pomagata upravljavcem pametnih mest in razvojnikom tehnologij ter rešitev. Glavni izziv predstavlja varovanje zasebnosti in osebnih podatkov prebivalcev, zato so mehanizmi za preprečevanje zlorab ključni faktor legitimnosti pametnih mest in policijske dejavnosti.

Praktična uporabnost:

V prispevku so predstavljena uporabna znanja glede potencialov pametnih mest za izvajanje policijske in kriminalistične dejavnosti, prav tako tudi predlogi za raziskovalce in oblikovalce politik, razvojnike in druge, ki delujejo na področju upravljanja (pametnih) mest.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Če želimo razumeti sistem dejavnikov, ki vplivajo na simbiozo med policijsko dejavnostjo in pametnimi mesti, je treba upoštevati ne samo potenciale različnih tehnologij in rešitev, temveč tudi potrebe in dileme, ki se pojavijo sočasno s tehnološkim razvojem, primarno na področju razvoja kadrovskih kompetenc in prilagoditve normativnih okvirjev. Pregled literature pokaže, da obstajajo redke znanstvene objave, ki multidimenzionalno proučujejo simbiozo pametnih mest in policijske dejavnosti. Prispevek zato dopolnjuje obstoječa dela in znanja na tem področju.

UDK: 351.78:004.7

Ključne besede: pametna mesta, zagotavljanje varnosti, policijska dejavnost, kriminalistično preiskovanje, kriminalističnoobveščevalna dejavnost

Celoten članek (v angleščini)