Analiza pravnih vidikov odvzema premoženja nezakonitega izvora

Katja Rejec Longar

Namen prispevka:

Namen študije je analizirati pravne vidike odvzema premoženja nezakonitega izvora v Sloveniji skozi prizmo petstopenjskega procesa odvzema nezakonitega premoženja: finančna preiskava, zamrznitev oziroma zavarovanje premoženja, odvzem premoženja, izvršitev odločbe o odvzemu ter upravljanja z odvzetim premoženjem.

Metode:

V prispevku smo s pomočjo pravne analize primerjali evropsko in slovensko zakonodajo na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora. S pomočjo primerjave pravnih dokumentov smo ocenili razkorake in nedorečenosti med želeno in dejansko ureditvijo tega področja v Sloveniji.

Ugotovitve:

Slovenski pravni red pristojnim organom ponuja več možnosti odvzema premoženja nezakonitega izvora. Uporabijo lahko klasični odvzem premoženjskih koristi v okviru kazenskega postopka, razširjeni odvzem po kazenski zakonodaji ter civilni odvzem preko tožbe v skladu z zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. V analizi smo ugotovili težave pri jasnosti materialnih določb materialnega in procesnega prava. Nadaljnja težava je, da so nekatere določbe v slovenski zakonodaji oblikovane tako, da jih ni mogoče izvajati v praksi. Avtorji menimo, da bi bilo nujno opredeliti finančno preiskavo v okviru kazenske zakonodaje. Ni primerno, da se finančna preiskava izvaja po določbah civilnega prava. Poleg tega mora finančna preiskava postati ključni del vseh kriminalističnih preiskav kaznivih dejanj, kjer je mogoče uveljavljati odvzem premoženja nezakonitega izvora, pri tem pa mora biti v zakonu nedvoumno zapisan mandat in odgovornosti za izvedbo finančne preiskave.

Praktična uporabnost:

Ugotovitve študije so koristne pri pripravi sistemskih sprememb na področju zasega premoženja nezakonitega izvora, mogoče pa jih je uporabiti tudi pri vzpostavitvi učinkovite organizacije dela državnih organov na analiziranem območju.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Namen prispevka je celostno analizirati vse vidike zasega premoženja nezakonitega izvora. Rezultati analize bistveno dopolnjujejo obstoječe znanje na analiziranem področju.

UDK: 343.272(497.4)

Ključne besede: odvzem premoženja nezakonitega izvora, zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, finančne preiskave, Slovenija

Celoten članek v angleščini