Odziv policije na kaznivo dejanje umora: Testiranje vpliva števila policistov in kriminalistov, ki so se odzvali na storjeno kaznivo dejanje, na stopnjo uspešnosti odvzema prostosti

Avdi S. Avdija

Namen prispevka:

Namen študije je proučiti vpliv, ki ga imajo na stopnjo uspešnosti odvzema prostosti policisti in kriminalisti, ki se na kaznivo dejanje umora odzovejo prvi. Avtor poskuša ugotoviti, ali povečanje števila policistov in kriminalistov, ki se prvi odzovejo na kaznivo dejanje umora, poveča stopnjo uspešnosti odvzema prostosti, kar vpliva na stopnjo preiskanosti.

Metode:

V študiji so uporabljeni arhivirani administrativni podatki, ki jih je zbrala policija iz Phoenixa, njihovo uporabo pa je omogočilo Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike. V študijo je vključenih 532 preiskovalnih poročil kaznivih dejanj umorov in poskusov umorov.

Ugotovitve:

Ugotovitve študije so pokazale, da se je z vsakim dodatnim policistom na kraju kaznivega dejanja stopnja uspešnosti odvzema prostosti storilcu povečala za 8 %, z vsakim dodatnim kriminalistom pa za 24 %. Število prič in žrtev na kraju kaznivega dejanja pa na stopnjo uspešnosti odvzema prostosti v primerih umora ni imelo vpliva.

Omejitve/uporabnost raziskave

Študija je omejena na proučevanje učinkov števila policistov in kriminalistov na stopnjo preiskanosti umorov. Študija ne upošteva omejenosti virov, s katerimi se sooča policija, in njihovega vpliva na uspešnost reševanja umorov in stopnjo odvzema prostosti. Študija prav tako ne vključuje dejavnikov, ki niso odvisni samo od odziva policije na storjeno kaznivo dejanje umora (npr. dejavnikov, nad katerimi imajo nadzor storilci).

Praktična uporabnost:

Metode, ki jih policija uporablja pri odzivanju in preiskovanju umorov, lahko vplivajo na izid primera. Učinkovitost odvzema prostosti ali preiskovanja umora se bo povečala ali zmanjšala glede na odziv policije. Povečanje uspešnosti stopnje odvzema prostosti, pomeni tudi povečanje stopnje preiskanosti. Ugotovitve študije torej izpostavljajo pomembnost in vlogo števila policistov in kriminalistov, ki se prvi odzovejo na storjeno dejanje, na stopnjo uspešnosti odvzema prostosti v primerih umora.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

To je prva študija, ki je preučila učinke števila oseb, ki se prve odzovejo na storjeno kaznivo dejanje umora, na stopnjo uspešnosti odvzema prostosti.

UDK: 343.98

Ključne besede: policija, odziv policije, preiskovanje, stopnja odvzema prostosti, umori, stopnja preiskanosti

Celoten članek v angleščini