Preprečevanje radikalizacije in ekstremizma na Hrvaškem – stališča študentov Visoke policijske šole

Branko Lobnikar, Irena Cajner Mraović, Kaja Prislan

Namen prispevka:

Prispevek predstavlja pristope in strategije naslavljanja radikalizacije ter opisuje vsebino usposabljanja s področja preprečevanja radikalizacije policistov na Hrvaškem. Osrednji del prispevka predstavlja raziskava o stališčih policistov glede preprečevanja in odvračanja od radikalizacije na Hrvaškem. Namen prispevka je predstaviti aktualna znanja in pristope k preprečevanju radikalizacije ter analizirati nacionalne strategije, modele usposabljanja in stališča policistov o učinkovitosti pristopov.

Metode:

Raziskava je bila izvedena na vzorcu 108 študentov (policistov) Visoke policijske šole Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške, s ciljem oceniti stališča policistov o stanju radikalizacije na Hrvaškem in učinkovitosti večdeležniškega ter medsektorskega pristopa k preprečevanju radikalizacije in nasilnega ekstremizma. Z raziskavo so avtorji ugotavljali tudi, ali je s pomočjo razvitega modela za usposabljanje policistov mogoče okrepiti njihovo zaznavo medinstitucionalne soodvisnosti pri izvajanju policijskega dela na področju preprečevanja radikalizacije.

Ugotovitve:

Rezultati raziskave kažejo, da se po mnenju anketirancev pri preprečevanju radikalizacije na Hrvaškem spodbujajo in uporabljajo od zgoraj-navzdol usmerjeni pristopi, ki jih spodbuja država, med glavne deležnike pa umeščajo vlado in državne varnostne organizacije, še posebej obveščevalne službe in specializirane policijske enote. Na podlagi rezultatov so avtorji prispevka ugotovili, da policisti ne podcenjujejo svojega vpliva in dobro razumejo svojo vlogo pri preprečevanju radikalizacije na lokalni ravni.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Izobraževanje in usposabljanje s področja preprečevanja radikalizacije je pomemben ukrep za vzpostavljanje učinkovitega sodelovanja med različnimi deležniki. V raziskavi so avtorji analizirali tudi vpliv izdelanega modela usposabljanja na stališča policistov in ugotovili, da lahko z ustreznim usposabljanjem okrepimo njihovo razumevanje in ozaveščenost o soodvisnosti med deležniki. Rezultati raziskave so uporabni predvsem za policijski management pri nadaljnjem razvoju preventivnih strategij in modelov usposabljanj za različne deležnike ter njihovem prenosu na lokalno raven.

UDK: 351.741:343.3

Ključne besede: radikalizacija, ekstremizem, deradikalizacija, odvračanje, usposabljanje, Hrvaška, policija

Celoten članek v angleščini