Korporativna obveščevalna dejavnost kot nova realnost: Nujnost korporativne varnosti v sodobnem globalnem podjetništvu

Miha Dvojmoč

Namen prispevka:

V prispevku želi avtor širši strokovni javnosti in tudi akademski skupnosti predstaviti nujnost korporativne obveščevalne dejavnosti oz. njene uporabe v sodobnem globalnem podjetništvu v obliki korporativne varnosti. Predstaviti ključne koncepte korporativne obveščevalne dejavnosti, vključno s konkurenčno obveščevalno dejavnostjo ter vire in zvrsti pridobivanja podatkov, vključno s fazami procesa konkurenčne obveščevalne dejavnosti. Opredeliti ključne pravne vire, ki so relevantni za korporativno obveščevalno dejavnost v Republiki Sloveniji in s tem postaviti normativni okvir zbiranja podatkov v Republiki Sloveniji. Opredeliti možne zlorabe, ki se jih morajo zavedati sodobne organizacije, če želijo uspešno in predvsem varno poslovati na globalnem nivoju.

Metode:

Opravljen je bil pregled literature. V pravnem delu prispevka je avtor implementiral pravno raziskovalno metodologijo, analiziral primarne vire, kot so primeri pravne prakse in pravni akti, ter uporabil preglede pravnih virov, pravnih slovarjev in enciklopedij za vzpostavitev pravnih pojmov o raziskovani tematiki.

Ugotovitve:

Korporativna obveščevalna dejavnost s poudarkom na konkurenčni obveščevalni dejavnosti in samo zavedanje nujnosti korporativne varnosti v sodobnem globalnem podjetništvu predstavljajo neizogiben korak na poti h konkurenčnemu in varnemu globalnemu poslovanju, z zavedanjem zunanjih tveganj ter izkoriščanjem svojih prednosti in poznavanjem tržnih značilnosti.

Praktična uporabnost:

Dvig ozaveščenosti sodobnih organizacij, ki želijo poslovati varno, predvsem z vidika globalnega poslovanja. Predstaviti tveganja, ki jim na trgu pretijo, oziroma možnosti njihovega lastnega konkurenčnega razvoja. Ponuditi orodje obvladovanja izzivov in nadgradnje poslovanja z vidika konkurenčnosti in varnosti na trgu.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek predstavlja koncept korporativne obveščevalne dejavnosti z nadgradnjo v konkurenčno obveščevalno dejavnost in korporativno varnost kot tako prikazuje kot neizogibno potrebno orodje obvladovanja tveganj ter doseganja konkurenčnosti in varnosti v globalnem podjetništvu. Ugotovitve prispevka so namenjene vsem organizacijam, predvsem pa tistim, ki poslujejo globalno, oz. njihovim menedžerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom in odgovornim za varnostne sisteme v organizaciji. Upoštevajoč navedene praktične sfere prispevek predstavlja uporabno orodje akademikom in raziskovalcem pri definiranju različnih vidikov korporativne obveščevalne dejavnosti ter menedžerjem, ki želijo s konkurenčno obveščevalno dejavnostjo uspešno poslovati.

UDK: 005.934

Ključne besede: korporativna obveščevalna dejavnost, korporativna varnost, podjetništvo, globalizacija

Celoten članek v angleščini