Vloga in naloga organizatorja športne prireditve: varnost na nogometnih tekmah v Sloveniji, Srbiji in Avstriji

Timotej Praznik, Maja Modic, Simon Slokan

Namen prispevka:

Namen prispevka je prikazati organizacijo športne prireditve, natančneje nogometne tekme, predvsem z varnostnega vidika. Primerjali smo slovensko prakso organizacije prireditve z načinom organizacije športne prireditve v Srbiji in Avstriji.

Metode:

Prispevek temelji na pregledu literature in normativnih podlag, raziskovalni del pa smo izvedli s pomočjo intervjujev s predstavniki nogometnih klubov – NK Celje, FK Partizan in SK Sturm Graz. Opravili smo tudi telefonski razgovor z varnostnim menedžerjem Evropske nogometne zveze in vključili lastna opažanja z udeležbe na tekmi srbskega nogometnega prvenstva.

Ugotovitve:

Naša raziskava kaže, da kljub obstoju subnacionalne zakonodaje obstajajo razlike v razumevanju zagotavljanja varnosti na športnih prireditvah v obravnavanih državah. Za najpogostejše dejavnike, ki lahko vplivajo na varnost na športnih prireditvah, so se izkazali naslednji: osebje, navijaške skupine, pirotehnika in infrastruktura.

Omejitve/uporabnost raziskave

Naša raziskava je omejena na tri države in tri nogometne klube, ki so bili pripravljeni sodelovati v naši raziskavi.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Ugotovitve raziskave temeljijo na perspektivi in izkušnjah varnostnih menedžerjev nogometnih klubov, ki so omogočili identifikacijo glavnih dejavnikov tveganja in ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zaščite na nogometnih tekmah.

UDK: 351.75:796.332

Ključne besede: varnost, športna prireditev, nogometna tekma, varnostni ukrepi, varnostna tveganja

Celoten članek (v angleščini)