Pomen in ocena učinkovitosti notranjega nadzora v slovenski policiji

Branko Lobnikar, Kiara Ropoša

Namen prispevka:

V prispevku predstavljamo ugotovitve raziskave, ki je bila na vzorcu izvajalcev notranjega nadzora v slovenski policiji izvedena v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta »Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela (V5-1942)«. Namen raziskave je bil analizirati nadzorstveno dejavnost v slovenski policiji skozi perspektivo izvajalcev nadzora, ugotavljali smo odnos do nadzorstvene dejavnosti, s pomočjo intervjujev pa smo analizirali priložnosti in pomanjkljivosti nadzorstvene dejavnosti v slovenski policiji v odnosu do sistemskega nadzora, ki ga opravljajo zunanji deležniki.

Metode:

Pregledali smo ureditev nadzorstvene dejavnosti javnega sektorja in policije ter predstavili pristope v evropskih državah. V empiričnem delu smo izvedli strukturirane intervjuje z uslužbenci na državni ravni, in sicer z nadzorniki z Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije ter Uprave uniformirane policije, in z dvema vodjema na ravni policijskih uprav. Skupno smo izvedli sedem intervjujev.

Ugotovitve:

Raziskava je pokazala, da se nadzori, pa naj jih izvajajo nadzorniki iz Ministrstva za notranje zadeve ali Policije, dojemajo kot ključni element za učinkovito vodenje policijske organizacije. Udeleženci razgovora so poudarili vlogo policijskih vodij – tako z vidika načrtovanja dejavnosti notranjega nadzora kot tudi prenosa ugotovitev nadzora v policijsko prakso. Implementacijo nadzorstvenih ugotovitev v neposredno policijsko delo je mogoče zagotoviti z digitalizacijo policijskih delovnih procesov; sogovorniki pa so izrazili tudi potrebo po sistematični rešitvi, ki bi jim omogočila preverjanje kompetenc policistov.

Omejitve/uporabnost raziskave

V prispevku so prikazane ugotovitve z vidika izvajalcev nadzorstvene dejavnosti v slovenski policiji. Za celovit pregled področja bi bilo koristno primerjati ugotovitve z vidikom nadzorovanih, torej nadzorovanih uslužbencev policije. Ugotovitve raziskave so uporabne predvsem za načrtovanje procesov vodenja in upravljanja policijskega dela ter z vidika krepitve kakovosti policijskega dela.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Bistvena dodana vrednost prispevka je, da osvetljuje pogled nadzorovalcev na njihovo lastno delo ter na urejenost, delovanje in učinkovitost procesov izvajanja nadzora nad delom policistov.

UDK: 351.741(497.4)

Ključne besede: nadzor, notranji nadzor, policija, pooblastila, Slovenija

Celoten članek (v angleščini)