Pred približno 25 leti se je uveljavil edini znanstveno in etično utemeljen ter raziskovalno preverjen način zbiranja informacij od osumljencev kaznivih dejanj. Gre za britanski pristop preiskovalnega intervjuvanja, ki je danes v več različicah razširjen v večini najrazvitejših držav. V primerjavi s klasičnim policijskim zasliševanjem, omogoča pridobiti večjo količino bolj točnih podatkov, število priznanj ostaja enako, tveganje za pridobitev napačnih priznanj pa je bistveno manjše kot pri klasičnem zasliševanju.

Izvajalec(i):

Število ur:

6 šolskih ur (od 8.30 do 14.45, vmes daljši odmor)

Število udeležencev:

12 - 20

Ciljna skupina:

policisti, kriminalisti, detektivi, inšpektorji, preiskovalci zavarovalniških prevar, pravosodno osebje, obveščevalci in strokovnjaki s področja pridobivanja informacij od človeških virov (HUMNIT) ter študenti.

Kotizacija:

290 EUR brez DDV / udeležencaRedna kotizacija
141 EUR z DDV (60% popust)Študenti
217 EUR brez DDV / udeleženca (25% popust)Podjetja, ki prijavijo 6 ali več udeležencev
246 EUR / udeleženca (15% popust)Podjetja, ki prijavijo od 2 do 5 udeležencev

Kontakt:

Tina Štrakl
usposabljanja@fvv.uni-mb.si