Varnost v lokalnih skupnostih

 

Murska Sobota, 29. 11. 2016

O konferenci

II. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih v sodelovanju organizirajo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Mestna občina Murska Sobota in Policijska uprava Murska Sobota. Tema konference je Policijsko delo v skupnosti. Konferenca bo potekala 29. 11. 2016 ob 9.00 v konferenčni dvorani Hotela Diana v središču Murske Sobote (Slovenska ulica 52, Murska Sobota).

Pobuda za drugo nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih je nastala v okviru raziskovalnega dela Programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in njenega preteklega sodelovanja na področju zagotavljanja varnosti v urbanih okoljih. Glavne vsebinske smernice raziskovalnega projekta so v multidisciplinarnem preučevanju varnosti v lokalnih skupnostih, s ciljem predlaganja uporabnih rešitev za bolj učinkovito zagotavljanje varnosti v lokalnih (oz. mestnih) skupnostih v Sloveniji. Delo Programske skupine sofinancira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

Program konference povzema glavne vsebine, ki so obravnavane v okviru raziskovalnega projekta programske skupine z namenom povečati sodelovanje med teorijo in prakso. S ciljem identificirati in začeti reševati probleme doseganja učinkovite varnosti v lokalnih skupnostih je programsko-organizacijski odbor sklenil organizirati posvet v obliki konference, kjer se bodo srečali raziskovalci in soustvarjalci oziroma odgovorni za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti.

Konferenca je namenjena vsem organom in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Programsko-organizacijski odbor

Katja Eman   Marjan Fank   Damir Ivančič   Aleksander Jevšek   Gorazd Meško   Andrej Sotlar   Boris Žibert

Program konference

Program konference

Zbornik prispevkov

Zbornik prispevkov

Predstavitve

Program

Raketa
9.00

Otvoritev konference in uvodni nagovori

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru

Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede

Picture
10.30

Odmor

Picture
12.15

Odmor

Movie
13.15

Sklepna razprava

Predlogi udeležencev in dogovor za sodelovanje v nadaljevanju projekta

Programska skupina FVV UM

Programska skupina FVV UM, ki jo vodi prof. dr. Gorazd Meško, je nastala ob spoznanju, da v Sloveniji še nimamo celostne raziskave o zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, dosedanje analize pa so nezdružljive in preveč parcialne. Izhajajoč iz prakse in raziskovanja varnosti v evropskih mestih ugotavljamo, da se v mestnih okoljih, predvsem pa v urbanih lokalnih skupnostih, pojavlja bistveno več varnostnih problemov kot v drugih okoljih. Dinamika in struktura življenja v mestih je intenzivnejša, odnosi pa so bolj kompleksni, zaradi česar je odklonsko vedenje, predvsem pa kriminaliteta večja varnostna problematika. Varnostne izzive v urbanih okoljih je zaradi kompleksne interakcije različnih vplivov treba obravnavati interdisciplinarno in celovito, če se želijo uvajati dolgotrajne spremembe.

Namen programa je, da preusmerja pozornost raziskovalcev in strokovne javnosti s teoretične ravni na preverjanje znanstvenih spoznanj in vrednosti teh spoznanj za prakso. Skozi raziskovalno in kooperativno delo skupine so se pokazale nove možnosti za izboljšanje trenutne situacije in zato raziskovalni program kot tak pomembno prispeva k razvoju novih pristopov in metod v slovenski varstvoslovni znanosti. Sistematično in globinsko raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih je izjemno velik korak za Slovenijo in njeno znanstveno sfero, saj lahko kot majhna država predstavlja vzorčni primer dobre prakse.

Zbornik


 

Zbornik prispevkov 1. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih

106 strani

Prenesi PDF (2 MB)

Informacije

Gorazd Meško
e-pošta: gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si
tel.: 01 300 83 19

Katja Eman
e-pošta: katja.eman@fvv.uni-mb.si
tel.: 01 300 83 39

Konferenco organizirajo