Dnevi varstvoslovja.

Konferenčni center Thermana Laško, 8. in 9. junija 2022.

O Dnevih varstvoslovja.

Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebnovarnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakor koli ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Dnevi varstvoslovja so tudi čas za srečanje diplomantov Univerze v Mariboru, Fakultete za varnostne vede.

Cilj konference je predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja.

Na konferenci bomo tudi tokrat ponudili prostor za široko razpravo o zagotavljanju varnosti, zato si želimo prispevkov, ki bodo ta družbeni pojav naslovili v vsej njegovi kompleksnosti in celovitosti.

2022.

Tema osrednje okrogle mize bo nasilje v družini - epidemija, pred katero si prepogosto zatiskamo oči, mašimo ušesa in zastiramo usta.

Nasilje v družini razumemo kot katero koli obliko psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega nasilja, zanemarjanja in zalezovanja, ki poteka v družinskem okolju. Tovrstno nasilje je lahko nasilje do otrok, nasilje v intimnopartnerskih odnosih ter tudi preveč pogosto zapostavljeno nasilje do starejših. Nesporno dejstvo je, da je v družbi najbolj poznano, opazno in tudi najmanj tolerirano fizično nasilje, medtem ko druge oblike nasilja nemalokrat ostanejo javnosti prikrite. V preteklosti je namreč veljalo prepričanje, da je nasilje v družini zasebni problem družine, v katerega družba ne posega. Vidne spremembe na tem področju so se začele dogajati šele v 80. letih prejšnjega stoletja z združitvijo različnih sil, ki so povzročile zakonodajne in tudi politične in posledično družbene spremembe. Odnos do nasilja v družini se je začel pomembno spreminjati tudi v našem okolju. V zadnjem času, še posebej v obdobju restrikcij zaradi pandemije novega koronavirusa in spodbujeno s kampanjo na Twitterju pod okriljem ključnika #MeToo, #NisemPrijavila oziroma #NisamPrijavila, je spregovorilo na tisoče žrtev nasilja na Balkanu in v Sloveniji. Na Inštitutu 8. marec so zbrali na desetine pričevanj žrtev intimnopartnerskega nasilja, kar zgolj utrjuje spoznanje, da je nasilja v družinskem okolju ali v intimnopartnerskih zvezah ogromno, in da ga zelo veliko ostaja skritega.

Več o temi osrednje okrogle mize.

Za udeležence konference hotel Thermana Park Laško nudi posebno ponudbo. Cena nočitve z zajtrkom znaša 85,40 € na osebo na dan v dvoposteljni sobi oz. 109,90 € na osebo na dan v enoposteljni sobi.

Podrobnosti o ponudbi in rezervacija namestitve.

Za popust ob rezervaciji navedite datum in naziv dogodka.

Pomembni datumi.

8. 4. 2022

Oddaja povzetka

20. 4. 2022

Povratne informacije avtorjem

27. 5. 2022

Končni rok za prijavo

8. in 9. 6. 2022

Dnevi varstvoslovja

Kotizacija in prijava.

Kotizacija zajema dvodnevno udeležbo na konferenci, gradiva za udeležence, večerjo prvi dan konference, kavo med odmori ter ostale družabne dogodke. Kotizacija ne zajema stroškov nočitve, ki si jo udeleženci uredijo sami.

REDNA

100 EUR

Splošna kotizacija

Študenti & Alumni

50 EUR

Študenti 3. stopnje UM FVV in člani Alumni FVV

Študenti

30 EUR

Študenti 1. in 2. stopnje UM FVV

DDV je vključen v kotizacijo.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun UM FVV št. 01100-6000006231. Navedite sklic na številko 6002 in namen Dnevi varstvoslovja 2022. Kotizacijo je treba poravnati do 6. maja 2022 ali pa do tega dne poslati naročilnico. Računi bodo izstavljeni po konferenci.

Kontakt

Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, Ljubljana
e-pošta: Dnevi.Varstvoslovja@um.si

Programsko-organizacijski odbor

doc. dr. Maja Modic (predsednica), izr. prof. dr. Benjamin Flander, prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje, Anja Zahirović, Barbara Erjavec, Aleksander Podlogar, Violeta Malić, Gregor Bec.