Dolenjske Toplice / 11. in 12. 6. 2019

Končali so se jubilejni 20. Dnevi varstvoslovja

V Dolenjskih Toplicah so se končali 20. Dnevi varstvoslovja, osrednja znanstvena in strokovna konferenca s področja zagotavljanja varnosti. Dva dneva, 273 udeležencev, 65 prispevkov in 113 avtorjev. To so številke, ki so zaznamovale letošnjo konferenco. Pozabiti pa ne smemo na številna zgrajena prijateljstva, ustvarjene spomine in nerazdružljive vezi.

Bogata vsebina in obseg obravnavanih tem letošnjih Dnevov varstvoslovja potrjujeta trdo delo in vztrajnost članov programsko-organizacijskih odborov v zadnjih dveh desetletjih. Tokratna izvedba osrednje nacionalne konference s področja varnosti je namreč že dvajseta po vrsti. Vsako leto znova je cilj konference predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja.

Za finančno in organizacijsko podporo konferenci se zahvaljujemo pokroviteljem Aktivi varovanje d. d., Luki Koper d. d. in Pošti Slovenije d. o. o. Za sodelovanje na konferenci se iskreno zahvaljujemo Študentskemu svetu, Društvu študentov in Alumni Fakultete za varnostne vede.

Hvala moderatorjem, govorcem in referentom ter ostalim udeležencem!

Hvala tudi gospe Vlasti Nussdorfer, gostji klepeta ob kavi, ki nam je poleg iskric iz svojega življenja in dela nasula nekaj neprecenljivih življenjskih modrosti.

Iskrena hvala dekanu Fakultete za varnostne vede izr. prof. dr. Andreju Sotlarju za požrtvovalno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi ter številne ideje.

Hvala g. Romanu Zakšku iz Civilne zaščite Občine Brežice in Kinološkemu društvu za iskanje, zaščito in reševanje Izar, ki so ob koncu konference pripravili praktično prestavitev delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

Zahvaljujemo se Občini Dolenjske Toplice za gostoljubje in osebju Kulturno-kongresnega centra, ki je skrbelo, da je konferenca potekala nemoteno. Zahvaljujemo se Gostilni Oštarija in Društvu podeželskih žena Dolenjske Toplice za kulinarično razvajanje, Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto za glasbeno popestritev programa ter ostalim posameznikom in institucijam, ki so kakor koli pripomogli k tokratni izvedbi konference.

Veselimo se začetka novega desetletja razprav s področja varstvoslovja, za katere upamo, da bodo odstrle nove ugotovitve in inovativne rešitve, predvsem pa združevale ljudi in raznolika področja, ki jih proučujemo.

Nasvidenje prihodnje leto v Laškem na 21. Dnevih varstvoslovja!

Programsko-organizacijski odbor 20. Dnevov varstvoslovja

Inavguracija dekana FVV UM

Poseben pridih letošnji konferenci Dnevi varstvoslovja je pridodala slovesna inavguracija dekana FVV UM, izr. prof. dr. Andreja Sotlarja. Inavguracije so se udeležili številni vabljeni gostje tako iz akademskega kot znanstveno-strokovnega okolja.

Po pozdravnih nagovorih g. Franca Vovka, župana Občine Dolenjske Toplice, in prof. dr. Zdravka Kačiča, rektorja Univerze v Mariboru, je predsednik volilne komisije izr. prof. dr. Benjamin Flander na kratko predstavil Poročilo o poteku volitev dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je novoizvoljenemu dekanu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Andreju Sotlarju predal dekanske insignije. Prisotne je ob tem dogodku nagovoril tudi dosedanji in bodoči dekan Fakultete za varnostne vede UM.

Nekaj misli iz nagovora izr. prof. dr. Andreja Sotlarja:

»Lastnosti kot so odločnost, kljubovanje, velikodušnost in dobra volja niso priporočljive samo za posameznika, ki se znajde v bolj ali manj ugodnih življenjskih situacijah, ampak lahko predstavljajo temelje akademske skupnosti, še posebej, če želi ta predstavljati moralno vertikalo družbe.«

»Ne začenjamo iz nič, pravzaprav sploh ne začenjamo, ampak zgolj nadaljujemo vse tisto, kar je bilo dobro. In tega ni bilo tako malo! V zadnjih štirih letih smo praktično na vseh področjih, kjer smo sami odločali o svoji usodi, dosegali premike.«

»Zmerni optimizem, preudarnost in premočrtnost v odločanju ter pošteno delo vseh bodo tudi v bodoče edini tvorci uspeha.«

Utrinki s konference in inavguracije dekana

O dnevih varstvoslovja

Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebnovarnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Dnevi varstvoslovja so tudi čas za srečanje diplomantov Fakultete za varnostne vede.

Cilj konference je predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja.

Lokacija

Konferenca bo potekala v konferenčnih dvoranah Kulturno-kongresnega centra Dolenjske Toplice.

Naslov:
Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4
8350 Dolenjske Toplice

Namestitev

Udeleženci konference si namestitev v Dolenjskih Toplicah urejajo sami.

Hotel Balnea in Kristal ponujata tudi namestitev za udeležence. Za udeležence konference velja posebna ponudba. Cena nočitve z zajtrkom v hotelu Balnea znaša 78 € na osebo na dan v dvoposteljni sobi, doplačilo za enoposteljno sobo 25 €. Cena nočitve z zajtrkom v hotelu Kristal znaša 59 € na osebo na dan v dvoposteljni sobi, doplačilo za enoposteljno sobo 15 €.

Svetujemo, da rezervacijo opravite čim prej, ker je število mest omejeno.

Koda za rezervacijo: DNEVI VARSTVOSLOVJA 2019
Rezervacije namestitve: Terme Krka – booking oddelek
Tel.: 08 20 50 300
E-mail: booking@terme-krka.eu

Program konference

Program konference

Zbornik povzetkov

Zbornik povzetkov

Sponzorji

Luka Koper
Aktiva varovanje
Pošta Slovenije