Študentski svet FVV je avtonomni organ študentov FVV preko katerega študentje skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov samostojno in avtonomno urejamo svoje delovanje ter zagotavljamo in izvajamo soupravljanje FVV.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentje smo vpeti v skorajda vse sfere fakultete, svoje predstavnike imamo v Senatu, Akademskem zboru, Poslovodnem odboru in v različnih komisijah. Na ravni Univerze imamo svoje predstavnike v Študentskem svetu UM.

 

Sestava Študentskega sveta

Prodekan za študentska vprašanja

Predsednica ŠS - 1. letnik in članica ŠS FVV

Članica ŠS - 1. letnik in članica ŠS FVV

Članica ŠS - 1. letnik

Predsednik ŠS - 2. letnik in član ŠS FVV

Članica ŠS - 2. letnik in članica ŠS FVV

Članica ŠS - 2. letnik

Predsednik ŠS - 3. letnik in član ŠS FVV

Članica ŠS - 3. letnik in članica ŠS FVV

Članica ŠS - 3. letnik

Predsednica ŠS - 4. letnik in članica ŠS FVV

Predsednica ŠS - 5. letnik in članica ŠS FVV

Članica ŠS - 5. letnik in članica ŠS FVV

Članica ŠS - 5. letnik

Predsednica ŠS - absolventi in članica ŠS FVV

Članica ŠS - absolventi in članica ŠS FVV

Članica ŠS - absolventi

Zapisniki sej

Vabila na seje ŠS

Zapisniki rednih sej ŠS FVV

Zapisniki korespondenčnih sej ŠS FVV