Študentski svet FVV je avtonomni organ študentov FVV preko katerega študentje skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov samostojno in avtonomno urejamo svoje delovanje ter zagotavljamo in izvajamo soupravljanje FVV.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentje smo vpeti v skorajda vse sfere fakultete, svoje predstavnike imamo v Senatu, Akademskem zboru, Poslovodnem odboru in v različnih komisijah. Na ravni Univerze imamo svoje predstavnike v Študentskem svetu UM.

Študentski svet FVV

Sestava Študentskega sveta

Prodekan za študentska vprašanja

Predsednica študentskega sveta 1. letnika

član študentskega sveta 1. letnika

Predsednik študentskega sveta 2. letnika

Članica študentskega sveta 2. letnika

Članica študentskega sveta 2. letnika

Predsednik študentskega sveta 3. letnika

Članica študentskega sveta 3. letnika

Predsednica študentskega sveta 4. letnika

Članica študentskega sveta 4. letnika

Strokovna sodelavka za študentske zadeve

2N-24

01 3008 306

Predsednik študentskega sveta absolventov

Članica študentskega sveta absolventov

Član študentskega sveta absolventov

Zapisniki sej

Zapisniki rednih sej ŠS FVV