Varnost v lokalnih skupnostih

 

Ljubljana, 27. 11. 2015

O konferenci

Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih v sodelovanju organizirata Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Mestna občina Ljubljana. Konferenca bo potekala 27. 11. 2015 ob 9.00 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Pobuda za Prvo nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih je nastala v okviru raziskovalnega dela Programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki jo vodi prof. dr. Gorazd Meško. Glavne vsebinske smernice raziskovalnega projekta so v multidisciplinarnem preučevanju varnosti v lokalnih skupnostih, s ciljem predlaganja uporabnih rešitev za bolj učinkovito zagotavljanje varnosti v lokalnih (oz. mestnih) skupnostih v Sloveniji. Delo Programske skupine sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost.

Program konference povzema glavne vsebine, ki so obravnavane v okviru raziskovalnega projekta programske skupine. Ob analiziranju trenutnega stanja ugotavljamo, da je eden izmed glavnih problemov doseganja učinkovite varnosti pomanjkljivo sodelovanje med teorijo in prakso. Zato je programsko-organizacijski odbor sklenil organizirati posvet v obliki konference, kjer se bosta lahko ti skrajnosti soočili in poenotili. Tako bodo poleg raziskovalcev s področja kazenskega prava, kriminologije in varnostnih ved prispevke predstavili tudi strokovnjaki iz prakse.

Konferenca je namenjena soočenju teoretičnih spoznanj s potrebami prakse in je namenjena vsem organom in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih.

Kotizacije ni

Kotizacije ni

Prijavnica

Prijave

Udeležence konference prosimo, da se na konferenco prijavijo z izpolnjenim elektronskim obrazcem, in sicer do 20. 11. 2015.

Program

Raketa
9.00

Otvoritev konference in uvodni nagovori

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru

Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede

Picture
10.30

Odmor

Picture
12.15

Odmor

Movie
13.15

Sklepna razprava

Predlogi udeležencev in dogovor za sodelovanje v nadaljevanju projekta

Zbornik


 

Zbornik prispevkov 1. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih

106 strani

Prenesi PDF (2 MB)

Informacije

Branko Lobnikar
e-pošta: branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si
tel.: 01 300 83 45

Bernarda Tominc
e-pošta: bernarda.tominc@fvv.uni-mb.si
tel.: 01 300 83 31

Konferenco organizirata