#12 6. december 2023

Forenzične preiskave na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju – izzivi in novosti

Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je v sredo, 6. 12. 2023, organizirala 12. Kriminalistično sredo z naslovom Forenzične preiskave na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju – izzivi in novosti.

Srečanje je potekalo v predavalnici 8 na Fakulteti za varnostne vede UM, Kotnikova ulica 8, Ljubljana, in sicer od 16:30 ure do 19:30 ure.

Po uvodnem pozdravu izr. prof. dr. Danijele Frangež, predstojnice Katedre za kriminalistiko UM FVV, in nagovoru prof. dr. Igorja Bernika, dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, so prispevke predstavili:

  • Katarina Walland, kriminalistična inšpektorica specialistka – forenzična izvedenka, Oddelek za fizikalne preiskave, Nacionalni forenzični laboratorij: Forenzične preiskave sledi orožja
  • dr. Lidija Černe Hočevar, kriminalistična inšpektorica specialistka – forenzična izvedenka, Oddelek za fizikalne preiskave, Nacionalni forenzični laboratorij: Forenzične preiskave tekstilnih vlaken in stekla
  • doc. dr. Dorijan Keržan, Nacionalni forenzični laboratorij, sodni izvedenec za rokopise in podpise; Fakulteta za varnostne vede UM: Digitalno zajeti podpisi
  • dr. Matej Trapečar, vodja oddelka, Oddelek za daktiloskopijo, Nacionalni forenzični laboratorij: Uporabnost novega sistema za primerjavo prstnih sledi in odtisov z metod ACE-V
  • prof. dr. Katja Drobnič, Fakulteta za varnostne vede UM; odgovorna oseba za Evidence DNK, Nacionalni forenzični laboratorij, sodna izvedenka za biološke sledi in genetske preiskave: Analiza oblik krvnih sledi - izzivi

Dogodek, na katerem je bilo okoli 100 udeležencev, je moderirala prof. dr. Katja Drobnič.

Pretekla srečanja

#11

Nevarnosti sintetičnih drog

#10

Preiskovanje in preprečevanje samomorov

#9

Preiskovanje gospodarske kriminalitete – izkušnje in izzivi

#8

Forenzične preiskave kot pomoč v boju zoper kriminaliteto

#7

Obravnava žrtev posilstva v predkazenskem postopku

#6

Problematika preiskovanja in dokazovanja trgovine z ljudmi z namenom prikritega prisilnega dela

#5

Pogrešane osebe

#4

Smrt in policijsko delo

#3

Komunikacija kot pomemben vidik odkrivanja in preskovanjakaznivih dejanj

#2

Identifikacija oseb na podlagi vonja in uporaba službenega psa policije za iskanje sledi

#1

Prepoznavanje resnice in laži

O kriminalistični sredi

Kriminalistična sreda so neformalna srečanja, katerih cilj je povezati teorijo in prakso ter v sproščenem vzdušju spodbuditi diskusijo o aktualnih tematikah s področja kriminalistike in forenzičnih znanosti. Srečanja bodo potekala nekajkrat letno ob sredah popoldan. Glavni namen Kriminalističnih sred je, da tovrstna srečanja postanejo tradicionalno druženje teoretikov in praktikov, kot nekakšna sreda strokovnjakov, kjer je omogočena in spodbujena izmenjava mnenj, stališč in različnih pogledov.

Srečanja organizira Katedra za Kriminalistiko Fakultete za varnostne vede UM

Katedra za kriminalistiko

Člani:

Pridruženi člani:

Zunanji člani: