Vpliv evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) na mobilne naprave

Namen prispevka:

V prispevku smo predstavili ključni vpliv evropske uredbe (2016/679) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov na uporabnike mobilnih naprav. Poleg vpliva smo predstavili ključne spremembe, ki vplivajo tako na fizične kot tudi na velik delež pravnih oseb. Poudarili smo določeno problematiko, s katero se organizacije srečujejo. Hkrati smo prikazali stanje ozaveščenosti ljudi o varstvu osebnih podatkov na mobilnih napravah.

Metode:

Prispevek temelji na pregledu zakonodaje ter domače in tuje literature, brošur in medijskih člankov na področju varstva osebnih podatkov. Izvedli smo tudi anketo, kjer nas je zanimala ozaveščenost o pomembnosti varstva osebnih podatkov.

Ugotovitve:

Na področju je prišlo do številnih novosti, ki so spremenile način upravljanja in obdelave. Predvsem se bodo povečale globe za kršitelje. Pravice posameznika bodo podkrepljene in lažje nadzorovane. Po drugi strani bodo upravljavci in obdelovalci dobili veliko novih dolžnosti. Spremembe veljajo tudi za uporabnike mobilnih naprav. Ugotovitve raziskave so pokazale, da ljudje sorazmerno dobro poznajo pojem osebni podatek, vendar se to znanje s kompleksnostjo pojma zmanjšuje. Udeleženci so v 55 % (N = 195) odgovorili, da vedo za prihod nove uredbe (2016/679).

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejitve so pri selektivni izbiri vpliva uredbe na uporabnike mobilnih naprav. Poudarjeni so pomembnejši vplivi.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Ugotovitve prispevka bodo pomagale tako posameznikom kot tudi organizacijam pri dojemanju sprememb in zato lažjem spoprijemanju z njimi.

UDK: 004.056:[342.7:621.391]

Ključne besede: varstvo osebnih podatkov, GDPR, Zakon o varstvu osebnih podatkov, mobilne naprave

Celoten članek v angleščini