O reviji

Varstvoslovje je znanstvena revija, ki spodbuja interdisciplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev s področja proučevanja varnosti. Prizadeva si osvetliti pravne, organizacijske, kriminološke, kriminalitetnopolitične, politološke, sociološke, psihološke in druge vidike varnostno relevantnih pojavov in konceptov. Revija prispeva h globljemu razumevanju vloge in delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti.

Primeri tematskih sklopov, ki jih revija pokriva, so:

  • teoretične osnove varnosti,
  • organizacija in upravljanje varnostnih mehanizmov,
  • zatiranje kriminalitete,
  • policijska dejavnost,
  • zasebnovarnostna dejavnost,
  • obveščevalno-varnostna dejavnost in
  • informacijska varnost.

Revija Varstvoslovje objavlja prispevke v slovenskem in angleškem jeziku.

Članki, objavljeni v reviji Varstvoslovje, so indeksirani v Criminology Collection (ProQuest), Criminal Justice Abstracts (EBSCO) in Criminal Justice Abstracts with Full Text (EBSCO)..

Revija Varstvoslovje je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC BY 4.0.

Izjava o etičnosti

Vse članke, objavljene v reviji Varstvoslovje, recenzirata vsaj dva anonimna recenzenta.

Uredniki revije Varstvoslovje v popolnosti upoštevajo priporočila Odbora za etiko publiciranja (COPE) za urednike revij.

Uredniki in uredniški odbor

Glavni in odgovorni urednik

Andrej Sotlar, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

Urednik člankov v slovenskem jeziku

Andrej Sotlar, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

Urednika člankov v angleškem jeziku

Maja Modic, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Sanja Kutnjak Ivković, Michigan State University, East Lansing, MI, USA

Tehnični urednici

Ada Mendragič, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Tina Štrakl, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

Mednarodni uredniški odbor

Marcelo Aebi, University of Laussane, Laussane, Switzerland
Igor Areh, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Branko Ažman, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Hans-Juergen Albrecht, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Germany
Goran Basic, Linnaeus University, Växjö, Sweden
Igor Bernik, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Tore Bjørgo, Norwegian Police University College, Oslo, Norway
Gleb Bogush, Moscow State University – Lomonosov, Moscow, Russia
Hans Boutellier, Verwey-Jonker Institute, Utrecht, The Netherlands
Aleš Bučar-Ručman, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Jiří Buriánek, Charles University, Prague, The Czech Republic
Bojan Dobovšek, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Ioan Durnescu, University of Bucharest, Bucharest, Romania
Katja Eman, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Chris Eskridge, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, USA
Benjamin Flander, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Loraine Gelsthorpe, University of Cambridge, Cambridge, UK
Peter Grabosky, Australian National University, Canberra, Australia
Beata Z. Gruszczyńska, University of Warsaw, Warsaw, Poland
Alistair Henry, University of Edinburgh, Edinburgh, UK
Tim Hope, Keele University, Keele, UK
Djordje Ignjatović, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Zoran Kanduč, Inštitut za kriminologijo, Ljubljana, Slovenija
Klara Kerezsi, National Institute of Criminology, Budapest, Hungary
Krysztof Krajewski, Jagelonian University, Krakow, Poland
Gary LaFree, University of Maryland, College Park, MD, USA
Rene Levy, GERN, Guyancourt, France
Tomaš Loveček, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic
Alida V. Merlo, Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA, USA
Mirjam Milharčič Hladnik, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija
Mahesh Nalla, Michigan State University, East Lansing, MI, USA
Tinkara Pavšič Mrevlje, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Borislav Petrović, University of Sarajevo, Sarajevo, B&H
Paul Ponsaers, Ghent University, Ghent, Belgium
Iztok Prezelj, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Amedeo Recasens i Brunet, CESDIP, Paris, France
Bojan Tičar, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
Andromachi Tseloni, Nottingham Trent University, Nottingham, UK
Gregor Urbas, Australian National University, Canberra, Australia
Peter Wetzels, Institute of Criminology, Hamburg, Germany
Sabina Zgaga Markelj, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija