Kibernetska pokrajina zaupanja, strahu in skrbi glede nadzora: kako Slovenci po svetu dojemajo kibernetski prostor

Damjan Fujs, Simon L. R. Vrhovec

Namen prispevka:

Namen prispevka je analizirati ključne razlike med državami glede zaupanja v vlado njihovih prebivalcev, njihovega strahu pred vdori države v zasebnost prebivalcev in njihovimi skrbmi zaradi državnega nadzora v kibernetskem prostoru.

Metode:

Da bi zajeli dojemanja Slovencev po svetu, je bila izvedena anketa. Doseženi so bili anketiranci iz 58 držav (n = 629), čeprav so rezultati poročani le za države z vsaj tremi anketiranci. Za opis vzorca in merjenih spremenljivk je bila uporabljena opisna statistika. Grafične ilustracije, narejene s programom MapChart, so bile uporabljene za vizualizacijo rezultatov.

Ugotovitve:

Rezultati raziskave nakazujejo na to, da se dojemanja zaupanja v vlado, strahu pred vdori države v zasebnost njenih prebivalcev in skrbi zaradi državnega nadzora v kibernetskem prostoru od države do države razlikujejo. Države so razvrščene v skupine glede na te tri kriterije. Povprečno zaupanje v vlado se zdi relativno nizko. Zdi se, da se anketiranci srednje močno bojijo vdorov države v njihove račune na družbenih omrežjih in da so zaskrbljeni glede nadzora nad njihovimi aktivnostmi na spletu.

Omejitve/uporabnost raziskave

Doprinos raziskave je uvid v dojemanje Slovencev po svetu glede zaupanja v vlado, strahu pred vladnim vdorom in strahu pred nadzorom vlade v državi, v kateri živijo. Čeprav smo dosegli omejeno število držav, predstavljajo rezultati nekaj zanimivih vpogledov v različne regije sveta. Študija se je osredotočila na populacijo Slovencev po svetu, zato morajo biti bralci izjemno previdni pri posploševanju rezultatov, tudi zaradi uporabljene metode snežne kepe.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek predstavlja eno prvih študij dojemanj Slovencev po svetu glede njihovega zaupanja v vlado države, v kateri prebivajo, njihovega strahu pred vdori države v zasebnost njenih prebivalcev in njihove zaskrbljenost zaradi državnega nadzora v kibernetskem prostoru.

UDK: 342.7:004.738.5

Ključne besede: kibernetski prostor, Slovenci po svetu, migrant, emigrant, imigrant, izseljenci, prisluškovanje, nadzor

Celoten članek v angleščini