Omejevanje zasebnosti s pametnimi merilniki – informacijskovarnostni vidik

Uroš Jelenc, Blaž Markelj

Namen prispevka:

Namen prispevka je predstaviti ključne lastnosti pametnih merilnikov energije, njihove prednosti in slabosti ter ugotoviti, kako posegajo v uporabnikovo zasebnost in kakšno zavedanje o tem imajo ljudje.

Metode:

Za namen članka je bila pregledana in analizirana obstoječa literatura ter posredovan vprašalnik v digitalni obliki. V raziskavi je sodelovalo 229 anketirancev.

Ugotovitve:

Ugotovljeno je bilo, da pametni merilniki energije zbirajo zelo natančne informacije o uporabnikovi porabi električne energije na kratkih časovnih intervalih. Z informacijami se lahko nato identificirajo naprave, ugotavlja prisotnost ali odsotnost oseb, njihove navade ter dejavnosti. Glede na rezultate ankete je med osebami nizka ozaveščenost o pametnih merilnikih energije.

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejitve izhajajo iz raziskovalnega vzorca, saj so bili v anketo vključeni le uporabniki spletnih družabnih omrežij, elektronske pošte in internetnih aplikacij za sporočanje (Viber, WhatsApp).

Praktična uporabnost:

V prispevku so predstavljene ključne ugotovitve na področju pametnih merilnikov energije in njihov potencial za ogrožanje varnosti ter zasebnosti oseb. Prikazani so načini, kako lahko informacije o porabi energije izkoristijo in uporabijo za škodovanje uporabnikom, ter načini za vzpostavitev varnega in zanesljivega omrežja.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Zaradi vse večjega deleža nameščenih pametnih merilnikov energije v Sloveniji obstaja vedno večja verjetnost za poseg v zasebnost in ogrozitev varnosti oseb. Ugotovitve raziskave bodo pripomogle k večjemu ozaveščanju uporabnikov o pametnih merilnikih energije ter možnih načinih zlorabe njihovih podatkov.

UDK: 004.056

Ključne besede: pametni merilniki, informacijska varnost, zasebnost, poraba energije

Celoten članek v angleščini