Poznavanje dela zasebnih varnostnikov in zadovoljstvo z njihovim delom med prebivalci Ljubljane

Lavra Horvat, Matevž Bren, Andrej Sotlar

Namen prispevka:

Namen prispevka je raziskati, kako prebivalci Ljubljane poznajo, razumejo in ocenjujejo delo zasebnih varnostnikov.

Metode:

Med prebivalci Ljubljane je bila izvedena anketa po spletu in telefonu. V vzorec so bili vključeni prebivalci med 18. in 75. letom starosti. Reprezentativnost vzorca po spolu in starosti je bila zagotovljena z metodo kombiniranih uteži.

Ugotovitve:

Prebivalci Ljubljane so z delom, ki ga opravljajo zasebni varnostniki, zadovoljni. Na to najbolj vplivajo zaupanje v delo varnostnikov, pomoč varnostnikov, odnos varnostnikov do prebivalcev in izkušnje z delom varnostnikov. Prebivalci ocenjujejo delo varnostnikov kot stresno in nevarno, po drugi strani pa menijo, kar izhaja tudi iz podobnih raziskav, da varnostniki niso dovolj izobraženi in profesionalni.

Omejitve/uporabnost raziskave

Raziskava je omejena na območje Ljubljane, zato bi bilo koristno podobno raziskavo izvesti tudi na ravni celotne države.

Praktična uporabnost:

Zasebnovarnostna podjetja bi lahko na osnovi ugotovitev raziskave načrtovala ustrezne procese usposabljanja, profesionalne socializacije in strategije odnosov z javnostmi, s čimer bi prispevala k večji profesionalnosti zasebnih varnostnikov, ki bi v veliki meri pripomogla k pozitivnemu vrednotenju varnostnikov med prebivalci.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Avtorji so tovrstno raziskavo prvič v Sloveniji izvedli med splošno populacijo, saj so bile doslej podobne raziskave opravljene predvsem med študentsko populacijo.

UDK: 351.746.2(497.4)

Ključne besede: zasebni varnostniki, zadovoljstvo z delom, poznavanje, profesionalizem, prebivalci, Ljubljana

Celoten članek v angleščini