Varnost in preprečevanje kriminalitete na ruralnih območjih Krasnodarskega kraja in Republike Adigeje

Anton Petrovskiy

Namen prispevka:

Namen članka je preučiti kriminaliteto in preprečevanje kriminalitete na ruralnih območjih Krasnodarskega kraja in Republike Adigeje ter podati predloge za izboljšanje sistema javne varnosti.

Metode:

Za proučevanje kriminalitete na ruralnih območjih dveh ruskih južnih regij v obdobju med letoma 2015 in 2019 sta bili uporabljeni naslednji metodi: statistično opazovanje in analiza indeksa kriminalitete na podlagi poročil organov pregona.

Ugotovitve:

Za zagotavljanje javne varnosti prebivalstva na ruralnih območjih bi bilo treba decentralizirati ruski državni sistem preprečevanja kriminalitete s prenosom pristojnosti na občinske organe, z ustanovitvijo občinskega redarstva in sistema za resocializacijo obsojencev.

Omejitve/uporabnost raziskave

Kriminaliteta na ruralnih območjih Krasnodarskega kraja in Republike Adigeje je odvisna od vpliva lokalnih dejavnikov. Razlogi in pogoji za podobna kazniva dejanja na ruralnih območjih osrednje Rusije se lahko razlikujejo od naših ugotovitev.

Praktična uporabnost:

Ugotovitve bi lahko lokalne oblasti uporabile pri načrtovanju in izboljšanju ukrepov za preprečevanje kriminalitete na ruralnih območjih v preučevanih regijah.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek predstavlja prvo študijo o kriminoloških značilnostih kriminalitete na ruralnih območjih Krasnodarskega kraja in Republike Adigeje od leta 2014 naprej, s predlogi za preprečevanje kriminalitete glede na aktualne socialnoekonomske razmere.

UDK: 351.78(470.620)

Ključne besede: javna varnost, preprečevanje kriminalitete, ruralna območja, učinkovitost policijskega dela

Celoten članek (v angleščini)