Mamilarski karteli v Mehiki: kriminaliteta in vojna

Jaka Ambrožič in Maja Garb

Namen prispevka:

V prispevku prikazujemo zaostrene varnostne razmere v Mehiki, vključno z vzroki, akterji in poskusi reševanja, ki so posledica kriminalnega delovanja mamilarskih kartelov, a jih zaradi organiziranosti, oboroženosti in načina delovanja kartelov ter vlade oziroma vladnih oboroženih sil in po posledicah, še posebej zaradi visokega števila smrtnih žrtev, umeščamo med oborožene konflikte.

Metode:

Analiza sekundarnih virov in mednarodnih baz podatkov o konfliktih in državah.

Ugotovitve:

Oborožen konflikt med mamilarskimi karteli in mehiško vlado na eni strani ter medsebojni konflikti med karteli in enostransko nasilje do civilnega prebivalstva izhaja iz kompleksnega prepleta različnih dejavnikov (varnostnih, političnih, socialnih in ekonomskih). Reševanje razmer je precej neuspešno, saj so se spremembe strategij in reform izkazale za neučinkovite tako na kratki kot tudi na dolgi rok. V splošnem pa razmere v Mehiki kažejo na brisanje meja med kriminaliteto, terorizmom in oboroženimi konflikti ter boji/ukrepi proti tem pojavom.

Omejitve/uporabnost raziskave

Zaradi fizične in deloma širše družbene oddaljenosti je razumevanje razmer oteženo, hkrati pa poskus analize in prenosa vedenja v slovensko okolje lahko pripomore k učinkovitejšemu boju proti trgovini z drogami in drugimi oblikami kriminalitete, povezanimi s tem.

Praktična uporabnost

Vpogled v trgovino z drogami in drugo kriminaliteto, ki vpliva tudi na evropsko tržišče in razmere v družbi v evropskih državah, vključno s Slovenijo.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Analiza razmer v Mehiki z vidika vzrokov in reševanja ter prenos znanja v domače znanstveno in strokovno okolje.

UDK: 343.341:613.83(72)

Ključne besede: mamilarski karteli, Mehika, kriminaliteta, oboroženi konflikti

Celoten članek