Identifikacija enojajčnih dvojčkov v policijskih postopkih

Miha Dvojmoč, Veronika Mrak Klavžar, Vanja Erčulj

Namen prispevka:

Namen prispevka je pregled obravnavanja enojajčnih dvojčkov pri kaznivih dejanjih in prikaz ugotovitev raziskave, v kolikšni meri ljudje opazijo zamenjavo identitete dvojčkov ter kateri dejavniki so povezani s sposobnostjo razlikovanja med njimi.

Metode:

Opravili smo analizo literature in pregled primerov o identifikaciji enojajčnih dvojčkov v policijskih postopkih, za namen prispevka pa smo izvedli tudi spletno anketo med širšo javnostjo.

Ugotovitve:

Ugotovili smo, da več kot polovica ljudi opaža zamenjavo identitete dvojčkov ter da je s sposobnostjo ločevanja med dvojčki povezana njihova starost, ne pa tudi trajanje poznanstva. Ravno sposobnost ločevanja med dvojčkoma je povezana z opažanjem zamenjave identitete, ne pa tudi spol dvojčkov. Raziskava je pokazala, da so najpogostejši identifikatorji razlikovanja med enojajčnimi dvojčki obrazne poteze, vedenje, značilen glas in drugi prepoznavni identifikatorji.

Omejitve/uporabnost raziskave

Pregled literature o identifikaciji in obravnavi dvojčkov v povezavi s kaznivimi ravnanji razkriva več vrzeli v znanju. Problemu bi bilo zato treba v prihodnje posvetiti več pozornosti in morda vzpostaviti merila za pregon in ozaveščanje, da do tovrstnih deviantnih vedenj ne bi prišlo. V prihodnje bi bilo treba izvesti tudi raziskavo med strokovnjaki za bolj celovit pregled problematike.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

V naši raziskavi smo preučili dejavnike, povezane z zamenjavo identitete med enojajčnimi dvojčki.

UDK: 343.525

Ključne besede: enojajčni dvojčki, ločevanje, zamenjava identitete, goljufanje

Celoten članek (v angleščini)