Delo varnostnikov v trgovinah in prodajalnah v času epidemije covida-19

Franc Pozderec, Žiga Božjak

Namen prispevka:

Namen prispevka je opraviti pregled dela varnostnikov v trgovinah in prodajalnah v času epidemije, predvsem z vidika ukrepanja zoper osebe, ki niso upoštevale ukrepa obveznega nošenja mask v zaprtih prostorih, ter nakazati na potrebne spremembe za zagotavljanje bolj strokovnega in učinkovitega dela v prihodnje.

Metode:

V teoretičnem delu sta bili uporabljeni deskriptivna metoda in analiza strokovne literature pravnih aktov s področja zasebnega varovanja in izobraževanja, s katerimi smo predstavili trenutno ureditev v Republiki Sloveniji. Analizirali smo odloke Vlade Republike Slovenije, ki so urejali nošenje zaščitnih mask in drugih zaščitnih sredstev ter pojasnili odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ustavni skladnosti analiziranih odlokov. V empiričnem delu smo izvedli anketiranje varnostnikov, ki so v času epidemije covida-19 izvajali naloge zasebnega varovanja v trgovinah in prodajalnah.

Ugotovitve:

Varnostniki so bili v času epidemije izpostavljeni številnim konfliktnim in neprijetnim dogodkom zaradi ukrepanja v primeru nenošenja mask v zaprtih prostorih. Zaradi oteženih razmer je kar tretjina razmišljala o prenehanju dela na področju zasebnega varovanja. Čeprav so menili, da so imeli dovolj kompetenc za komuniciranje v takšnih primerih, ocenjujemo, da bi lahko bili za to še bolj usposobljeni.

Omejitve/uporabnost raziskave

Omejili smo se na ugotavljanje posledic epidemije na varnostnike, ki so v tem času svoje delo opravljali v trgovinah in prodajalnah.

Praktična uporabnost:

Ugotovitve prispevka bodo služile za sprejemanje ukrepov, ki bi v prihodnosti omejili posledice v podobnih primerih, kot je bila epidemija.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek se ukvarja s pripravljenostjo zasebnovarnostnega osebja na izredne dogodke, čemur je treba posvetiti več pozornosti kot doslej.

UDK: 351.746.2:616-036.22

Ključne besede: zasebno varovanje, nošenje mask, epidemija covida-19, ukrepi in druga sredstva, odloki Vlade Republike Slovenije

Celoten članek