Skupinska analiza – orodje za zmanjšanje napak v obveščevalni analitiki

Jaroš Britovšek

Namen prispevka:

V prispevku bomo raziskovali različne vzroke napak v obveščevalni analitiki ter predstavili možne rešitve za zmanjšanje teh napak.

Metode:

Pregledali in analizirali smo primarne in sekundarne vire literature na področju napak v obveščevalni analitiki ter poskuse zmanjšanja teh napak. Za izdelavo predloga rešitev je bila uporabljena metoda sinteze.

Ugotovitve:

Analitične skupine so se pokazale kot ustrezno orodje za zmanjšanje napak v obveščevalni analitiki. Obveščevalna analitika je kognitivno intenzivna dejavnost, ki je podvržena kognitivnim pristranskostim in analitičnim napakam. Napake in pristranskosti dodatno krepijo tudi pritiski na obveščevalne analitike, ki izhajajo iz negotovosti, zanikanja in prevar, prikrivanja ter zahtev po pravočasnosti. Zaradi teh omejitev ter izzivov posamezniki pogosto niso zmožni prepoznati lastnih napak, še vedno pa so sposobni prepoznati napake drugih. Kot rešitev predlagamo uporabo analitičnih skupin. Ker je delo v skupinah lahko tudi problematično, na primer skupinsko razmišljanje ali polarizacija, morajo biti analitične skupine ustrezno izbrane, strukturirane ter vodene.

Omejitve:

Poleg tajne narave in s tem omejenega dostopa do informacij obstaja tudi omejeno število ustreznih empiričnih raziskav o učinkovitosti metod in tehnik obveščevalne analitike.

Praktična uporabnost:

V prispevku smo predstavili praktično rešitev za premagovanje ali zmanjšanje napak v obveščevalni analitiki, ki se lahko uporablja na drugih področjih nacionalne varnosti kot tudi v poslovnem svetu.

Izvirnost/pomembnost prispevka:

Prispevek poskuša predstaviti najučinkovitejše orodje za zmanjšanje napak na analitičnem ali preiskovalnem področju. Ugotovitve so namenjene strokovnjakom na področju nacionalne varnosti, organom pregona ter odločevalcem. Učinkovitejša in natančnejša analiza lahko namreč prispeva k boljšim odločitvam.

UDK: 351.746.1

Ključne besede: obveščevalna dejavnost, obveščevalna analitika, analitične napake, kognitivne pristranskosti.

Celoten članek (v angleščini)