Programska skupina
Varnost v lokalnih skupnostih
Primerjava ruralnih in urbanih okolij

19. april 2023
6. Mednarodna študentska konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih - preprečevanje kriminalitete in zagotavljanje varnosti na podeželju in v mestih

19. aprila 2023 bo na Pravni fakulteti Univerze v Črni gori v Podgorici potekala 6. Mednarodna študentska konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih. Osrednja tema konference je preprečevanje kriminalitete in zagotavljanje varnosti na podeželju in v mestih. Konferenco Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Črni gori

Magistrski študenti obeh fakultet in Erasmus+ študenti na izmenjavi na Fakulteti za varnostne vede, ki prihajajo iz Češke, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovaške in Španije, bodo pod mentorstvom profesorjev Velimirja Rakočevića, Gorazda Meška in Katje Eman predstavili izbrane varnostne probleme iz mestnih in vaških okolij.

Letošnjo konferenco poleg obeh univerz podpirata program Erasmus+ in Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Udeleženci konference izven Črne gore in Slovenije, Erasmus+ študenti, ki bodo spomladi 2023 študirali na Fakulteti za varnost in pravosodje, prihajajo iz Češke, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovaške in Španije.

6. december 2022
8. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: cilji trajnostnega razvoja in varnost v lokalnih skupnostih

6. decembra 2022 je v Narodnem domu Celju po dveh letih premora v živo potekala 8. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, katere tema je bila povezanost in prepletenost varnosti v lokalnih skupnostih s cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. Konferenco je organizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru skupaj z Mestno občino Celje in ob podpori slovenske policije. Namen konference je srečevanje predstavnikov institucij in posameznikov ter soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

14. - 19. november 2022
Konferenca Ameriškega kriminološkega združenja

Prof. dr. Gorazd Meško se je 14. in 19. novembra 2022 udeležil letne konference Ameriškega kriminološkega združenja v Atlanti in delovnih sestankov ASC Division of rural criminology. Sodeloval je v panelih o raziskovalnih metodah v ruralni kriminologiji in okrogli mizi za pripravo nove knjige o ruralni kriminologiji – viktimološke perspektive. Poleg tega je prejel nagrado ASC DIC Freda Adler Distinguished Scholar Award za leto 2022 za dosežke na področju mednarodne in primerjalne kriminologije.

20. – 24. september. 2022
Mednarodna konferenca EUROCRIM 2022

Od 20. do 24. septembra 2022 je v Malagi, Španija, potekala letna konferenca Evropskega kriminološkega združenja EUROCRIM, “Challenges and opportunities in a virtually and physically connected Europe: The need for criminology”. Na konferenci so raziskovalci iz programske skupine prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Rok Hacin in asist. Iza Kokoravec predstavili šest prispevkov s področij ruralne kriminologije, legitimnosti policistov, trendov kaznovanja, mladoletniškega prestopništva in viktimizacij na območju nočnega življenja. Udeležili so se sekcije s področja ekološke kriminologije in ekološke kriminalitete ter delovnih sestankov, na katerih so se dogovorili glede raziskovanja na področjih ruralne kriminologije, zbiranja statističnih podatkov o kriminaliteti, mladoletniškem prestopništvu in viktimizaciji ter kaznovanju v prihodnje.

Več novic in dogodkov →

Programska skupina

Varnost v lokalnih skupnostih

primerjava ruralnih in urbanih okolij

Trajanje projekta

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024

Financer

Vodja projekta

prof. dr. Gorazd Meško
T: 01 3008 328
E: gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si

Raziskovalna organizacija

Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede

O projektu

Vse več normativno-pravnih in raziskovalnih usmeritev se nanaša na pomen razlikovanja glavnih značilnosti (kriminalitete) v ruralnih in urbanih okoljih. Npr. stopnja prijavljene kriminalitete v urbanih okoljih je precej večja kot v ruralnih okoljih, kar velja tudi za Slovenijo. Vzroke za to je moč iskati v specifičnih družbenih procesih, družbenih strukturah in oslabljenem družbenem nadzorstvu.

Raziskovalni projekt zasleduje naslednje cilje:

Pretekli projekti

Programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih (2015-2018)

Projekt URBIS – pilotski projekt o zagotavljanju varnosti v Ljubljani (2014)

Projekt YOUPREV – Preprečevanje nasilja med mladimi (2013)

Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni (2012)

Partnerji

ARRS Generalna policijska uprava Mestna ončina Nova Gorica Mestna ončina Nova Gorica

Občina Podčetrtek

Mestna občina Nova Gorica Mestna občina Celje Mestna občina Kranj Mestna ončina Nova Gorica