Programska skupina
Varnost v lokalnih skupnostih
Primerjava ruralnih in urbanih okolij

Programska skupina

Varnost v lokalnih skupnostih

primerjava ruralnih in urbanih okolij

Trajanje projekta

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024

Financer

Vodja projekta

prof. dr. Gorazd Meško
T: 01 3008 328
E: gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si

Raziskovalna organizacija

Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede

O projektu

Vse več normativno-pravnih in raziskovalnih usmeritev se nanaša na pomen razlikovanja glavnih značilnosti (kriminalitete) v ruralnih in urbanih okoljih. Npr. stopnja prijavljene kriminalitete v urbanih okoljih je precej večja kot v ruralnih okoljih, kar velja tudi za Slovenijo. Vzroke za to je moč iskati v specifičnih družbenih procesih, družbenih strukturah in oslabljenem družbenem nadzorstvu.

Raziskovalni projekt zasleduje naslednje cilje:

Pretekli projekti

Programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih (2015-2018)

Projekt URBIS – pilotski projekt o zagotavljanju varnosti v Ljubljani (2014)

Projekt YOUPREV – Preprečevanje nasilja med mladimi (2013)

Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni (2012)

Partnerji

ARRS Generalna policijska uprava Mestna ončina Nova Gorica