Programska skupina:Varnost v lokalnih skupnostih

Programska skupina FVV UM je nastala ob spoznanju, da v Sloveniji še nimamo celostne raziskave o zagotavljanju varnosti na lokalni ravni, dosedanje analize pa so nezdružljive in preveč parcialne.

Namen programa je, da preusmerja pozornost raziskovalcev in strokovne javnosti s teoretične ravni na preverjanje znanstvenih spoznanj in vrednosti teh spoznanj za prakso. Skozi raziskovalno in kooperativno delo skupine so se pokazale nove možnosti za izboljšanje trenutne situacije in zato raziskovalni program kot tak pomembno prispeva k razvoju novih pristopov in metod v slovenski varstvoslovni znanosti. Sistematično in globinsko raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih je izjemno velik korak za Slovenijo in njeno znanstveno sfero, saj lahko kot majhna država predstavlja vzorčni primer dobre prakse.

Programska skupina Varnost v lokalnih skupnostih je projekt, ki se je začel 1. januarja 2015 in bo trajal do 31. decembra 2018. Delo Programske skupine sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Več o programski skupini

4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih

11. decembra 2018 je v Slovenski Bistrici potekala 4. nacionalna konference o varnosti v lokalnih skupnostih. Glavna tema konference je bila predstavitev sklepnih ugotovitev raziskovanja programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih v obdobju 2015 do 2018. Konferenco je organizirala Fakulteta za varnostne vede, v tesnem sodelovanju z občino Slovenska Bistrica in Policijo. Gostje konference so bili: Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice, Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Jože Senica, namestnik generalnega direktorja Policije in Lučka Lorber, prorektorica Univerze v Mariboru.

Pobuda za 4. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih je nastala v okviru raziskovalnega dela Programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in njenega preteklega sodelovanja na področju zagotavljanja varnosti v urbanih okoljih. Glavne vsebinske smernice raziskovalnega projekta so v multidisciplinarnem preučevanju varnosti v lokalnih skupnostih, s ciljem predlaganja uporabnih rešitev za bolj učinkovito zagotavljanje varnosti v lokalnih (oz. mestnih) skupnostih v Sloveniji. Delo Programske skupine sofinancira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Program konference je povzel glavne vsebine, ki so obravnavane v okviru raziskovalnega projekta programske skupine z namenom povečati sodelovanje med teorijo in prakso. Predstavljene so bile sklepne ugotovitve raziskovanja in sicer so se prispevki osredotočali na različne vidike varnosti in preventivnih dejavnosti v lokalnih skupnostih (zaznavanje virov ogrožanja, zaznavanje policijskega dela, zaznavanje varnosti v urbanih okoljih in situacijsko preprečevanje kriminalitete) ter različne varnostne perspektive v lokalnih okoljih (vpliv socialne države na varnosti, varnost v mestnih občinah, pooblastila občin, položaj migrantov v lokalnem okolju, zaznavanje vojske, informacijska varnost občanov in varovanje gospodarskih subjektov). Predstavniki Policije so predstavili primere dobrih praks v Sloveniji, ki se nanašajo na projekte zagotavljanja varnosti v lokalnih okoljih. Prispevki predstavljeni na 4. nacionalni konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih so zbrani tudi v zborniku o varnosti v lokalnih skupnostih.

Predstavitve (v PDF obliki)

Novice

10. 12. 2018

4. konferenca – Varnost v lokalnih skupnostih

IV. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih v sodelovanju organizirajo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Generalna policijska uprava in občina Slovenska Bistrica na temo SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKOVANJA (2015-2018). Konferenca bo potekala 11. decembra 2018 na gradu v Slovenski Bistrici.

Tema konference povzema sklepne ugotovitve raziskovanja v okviru raziskovalne projekta Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih in se osredotoča na različne vidike varnosti v lokalnih skupnostih.

Več o samem poteku konference si lahko pogledate v programu konference.

Prenesite si zbornik prispevkov konference.

10. 5. 2018

Strokovna ekskurzija magistrskih študentov

Na Fakulteti za varnostne vede UM so študentje 1. letnika magistrskega študijskega programa Varstvoslovje v okviru predmeta Varnost v lokalnih skupnostih analizirali podatke pridobljene v študijah o varnosti v lokalnih skupnostih. Pisni izdelki bodo objavljeni v zborniku v slovenskem jeziku, skupina študentov je svoje delo predstavila na drugi mednarodni študentski konferenci Safety and Security in Local Communities – Legal and Criminological Perspectives , ki je bila organizirana v sodelovanju s predstavniki in študenti Pravne fakultete Univerze v Črni gori v Podgorici. Odprtje celodnevne konference, ki je potekala v angleškem jeziku, je postreglo z uvodnim nagovorom dekana Pravne fakultete Univerze Črne gor, prof. Veljo Rakočević, nagovorom prof. dr. Gorazda Meška, Predstojnika Inštituta za varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, nagovorom prof. dr. Andreja Sotlarja, dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, in nagovorom slovenskega veleposlanika v Črni gori, Mitje Močnika. Na konferenci je 20 slovenskih in 26 črnogorskih študentov predstavilo 29 prispevkov.

Strokovna ekskurzija magistrskih študentov

21. 3. 2108

Sodelovanje na simpoziju Partnerstvo za sigurniju svakodnevicu v Splitu, Hrvaška

Vodja programske skupine prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil simpozija Partnerstvo za sigurniju svakodnevicu v organizaciji IPA (International Police Association), kjer je predstavil izsledke raziskovalnega dela Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih.

12. 3. 2108

Predstavitev rezultatov Programske skupine na Strokovnem posvetu o varnosti v lokalnih skupnostih

Člani Programske skupine so na Strokovnem posvetu o varnosti v lokalnih skupnostih, ki je potekal 19. in 20. februarja 2018 na Policijski akademiji v Tacnu, predstavili naslednje prispevke:

  • Percepcija virov ogrožanja v lokalnih skupnostih v Sloveniji, Andrej Sotlar in Bernarda Tominc;
  • Varnost in policijsko delo v urbanih soseskah v Ljubljani, Gorazd Meško in Urška Pirnat;
  • Zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih v prihodnje: Percepcija glede razvoja policijskega dela v skupnosti in Uspešnost policijskega dela: podobnosti in razlike v samozaznavi policistov in oceni prebivalcev, Branko Lobnikar in Kaja Prislan;
  • Prisotnosti policije v soseski in stališča prebivalcev o policijskem delu, Maja Modic.

23. 10. 2017

III. nacionalna konferenca o varnosti v lokalih skupnostih

III. nacionalno konferenco o varnosti v lokalih skupnostih v sodelovanju organizirajo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Policijska uprava Novo mesto in Mestna občina Novo mesto na temo RAZISKOVANJE IN PRAKSA ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI V LOKALNIH SKUPNOSTIH. Konferenca bo potekala 28. novembra 2017 v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto.

Tema konference povzema glavne ugotovitve raziskave, ki je bila opravljena v 24 slovenskih krajih spomladi 2017 v okviru raziskovalnega projekta Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Avtorji prispevkov za konferenco prispevke pošiljite na naslov urska.pirnat@fvv.uni-mb.si, saj bodo objavljeni v zborniku in na spletni strani konference.

Več o samem poteku konference si lahko preberete na spletni strani konference.

Prenesite si zbornik prispevkov konference.

3. 7. 2017

Strokovna ekskurzija magistrskih študentov

Na Fakulteti za varnostne vede UM je skupina študentov 1. letnika magistrskega programa Varstvoslovje v sklopu ciljev Programske skupina VLS analizirala primere dobrih praks prevencije in programov za ozaveščanje na področju zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti. Pisne izdelke bodo objavili v zborniku v slovenskem jeziku, prav tako pa so svoje delo predstavili na prvi mednarodni študentski konferenci Safety and Security in Local Communities – Criminological and Legal Perspectives , ki so jo organizirali v sodelovanju s predstavniki in študenti Pravne fakultete Univerze Črne gore v Podgorici. Na celodnevni konferenci, ki je potekala v angleškem jeziku, je 18 slovenskih in 17 črnogorskih študentov predstavilo 25 prispevkov, na koncu pa sta dekan Pravne fakultete Univerze Črne gore, prof. Veljo Rakočević, in prof. dr. Gorazd Meško, Predstojnik Inštituta za varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, vodila zaključno razpravo.

3. 1. 2017

Obisk - doc. dr. Anton Petrovskiy

Med 6. in 9. 12. 2016 je bil v okviru projekta na delovnem obisku doc. dr. Anton Petrovskiy s Pravne fakultete Kubanske univerze, Krasnodar, Rusija, ki z raziskovalci programske skupine izvaja podprojekt o varnosti v turističnih krajih – primerjava med Slovenijo in Rusijo. Raziskovalci so pripravili zasnovo primerjalnega projekta, obiskali Portorož, se seznanili z načrti policije za pripravo na turistično sezono in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje v bilateralnem projektu z naslovom Varnost v turističnih krajih – primerjava med Portorožem (Slovenija in Gelendžikom (Rusija).

3. 1. 2017

Obisk raziskovalcev z Arizona State University (ZDA)

Med 16. 12. in 22. 12. 2016 sta bila na delovnem obisku raziskovalca Arizona State University, ZDA, prof. dr. Michael Reisig in prof. dr. Kristy Holtfreter. Skupaj z ameriškima kolegoma so raziskovalci programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih izvedli bilateralni projekt o varnosti v ljubljanskih soseskah z naslovom Kriminaliteta, družbeni procesi in zaznava kriminalitete v lokalnih skupnostih. V študijo so zajeli 1000 respondentov z območja petih ljubljanskih policijskih postaj.

20. 12 2016

2. konferenca - Varnost v lokalnih skupnostih

29. novembra 2016 je v Murski Soboti potekala II. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih na temo Policijsko delo v skupnosti. Konferenca je nastala v okviru raziskovalnega dela Programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in njenega preteklega sodelovanja na področju zagotavljanja varnosti v urbanih okoljih in je odraz odličnega sodelovanja članov programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih, Generalne policijske uprave, Policijske uprave Murska Sobota in Mestne občine Murska Sobota. Gostje konference so bili: Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota, Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru, Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, UM in Marjan Fank, generalni direktor Policije, GPU.

Zavedajoč se pomembnosti problematike zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih je bil namen konference povečati sodelovanje med teorijo in prakso s področja zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti ter identificirati in začeti reševati probleme doseganja učinkovite varnosti v lokalnih skupnostih. Konferenca je bila namenjena vsem organom in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Letošnja konferenca je bila še toliko bolj posebna, saj je imela mednarodno udeležbo. Skupno se je konference udeležilo 105 udeležencev, med njimi tudi kolegi iz Madžarske in Hrvaške. Predstavljenih je bilo 14 prispevkov, ki so bili s strani Založbe Univerze v Mariboru izdani tudi v zborniku. O konferenci so poročali mediji ( Pomurje.si; RTV SLO - Dnevnik ob petih 29. 11. 2016).

Pretekle novice & dogodki