Programska skupina
Varnost v lokalnih skupnostih
Primerjava ruralnih in urbanih okolij

7. konferenca - Varnost v lokanih skupnostih

Čas: 29. 11. 2021, 09.00 – 15.00
Kraj: On-line

Zaradi epidemioloških razlogov bo konferenca potekala on-line, preko Zoom-a

Sistematično in poglobljeno raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih ostaja ena izmed ključnih nalog raziskovalcev in strokovnjakov. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru varnost v lokalni skupnosti proučujemo v okviru Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih, ki od leta 2015 v sodelovanju s slovensko policijo, občinami in drugimi organizacijami organizira nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih. Letos vas vabimo na 7. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira skupaj z Občino Podčetrtek in ob podpori Skupnosti občin Slovenije in slovenske policije. Konferenca bo pretežno namenjena policijskemu delu v skupnosti, ki zadnje čase pridobiva na pomenu, hkrati pa ga spremljajo tudi razprave o njegovi filozofiji, strategiji in prihodnosti.

Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso, razpravljati o družbenem kontekstu policijske dejavnosti in perspektivah policijskega dela v skupnosti ter zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Konferenčni zbornik

Pri Univerzitetni založbi je izšel zbornik 7. Nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih

Utrinki s konference

Program konference

9.00

Uvodni nagovori
Moderatorka: Maja Modic

Peter Misja, župan občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije

Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede UM

Stanislav Vrečar, namestnik generalnega direktorja policije

Janja Hojnik, prorektorica Univerze v Mariboru

9.20

Uvodni prispevek vodje programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih o policijskem delu v skupnosti

Reminiscenca o policijskem delu v skupnosti, raziskovanju in razvoju policijskega dela v skupnosti v Sloveniji
Gorazd Meško

9.40

Panel 1: Družbeni kontekst, policijska dejavnost in praksa policijskega dela v skupnosti
Moderatorka: Katja Eman

Vpliv pandemije COVID-19 na izvajanje policijske dejavnosti v Sloveniji: pogled slovenskih policistov
Branko Lobnikar in Kaja Prislan

Koordinacija policijskega dela v skupnosti na treh ravneh policijske organizacije – državno, regionalno in lokalno
Katja Eman, Damir Ivančić in Dejan Bagari

Primerjava organiziranosti, delovanja in financiranja upravnih enot in policijskih postaj
Darko Anželj

10.30

Odmor

10.50

Perspektive policijskega dela v skupnosti I.
Moderator: Rok Hacin

Analiza pravnih podlag za policijsko delo v skupnosti in pravna odgovornost vodij policijskega okoliša
Bojan Tičar in Gorazd Meško

Pomiritveni postopek in policijsko delo v skupnosti
Benjamin Flander

Policijsko delo v skupnosti v urbanih in ruralnih okoljih
Rok Hacin in Gorazd Meško

Policijsko delo v skupnosti, ki ga radi spregledamo - študija primera sodelovanja policije in gasilcev
Bernarda Tominc in Andrej Sotlar

12.00

Odmor

12.15

Perspektive policijskega dela v skupnosti II.
Moderatorka: Iza Kokoravec

Policijsko delo v ruralnih skupnostih - ključne ugotovitve tujih raziskav
Vanja Erčulj in Maja Modic

Vloga in pasti formalnega družbenega nadzorstva pri vključitvi priseljencev v lokalno skupnost
Aleš Bučar Ručman

Policijsko delo z mladostniki
Iza Kokoravec in Gorazd Meško

Lokalna skupnost kot humusni ali repelentni dejavnik za organizirano kriminaliteto in vloga policije
Bojan Dobovšek in Boštjan Slak

Uporaba elektronskega komuniciranja policije s prebivalstvom za izboljšanje povezanosti policije s prebivalstvom in promocijo policijskega dela v skupnosti
Igor Bernik

13.30

Sklepno razmišljanje o policijskem delu v skupnosti

Veliki obeti in spreminjajoči se razvoj policijskega dela v skupnosti
Gorazd Meško, Maja Modic in Andrej Sotlar

13.45

Razprava in zaključek konference

Organizatorji konference

content

Občina Podčetrtek

content
content
content