List of Subjects (2023/2024)

1st BOLOGNA CYCLE – PROFESSIONALY ORIENTED PROGRAMME The subject will be carried out if selected by at least 3 students.

Code Subject's title ECTS Professor Year Semester
BI55 Introduction to Policing
(Osnove policijske dejavnosti)
7 Dr. Maja Modic 1 Autumn
BI60 Criminal Investigation
(Kriminalistika)
8 Dr. Danijela Frangež 2 Autumn
BI89 Behavioral Aspects of Information Security
(Vedenjski vidiki informacijske varnosti)
6 Dr. Kaja Prislan Mihelič 3 Autumn
BV55 Green Criminology and Environmental Justice
(Ekološka kriminologija z elementi varstva okolja)
6 Dr. Katja Eman 3 Autumn
BV43 Public Law and Public Administration
(Upravno pravo in javna uprava)
6 Dr. Bojan Tičar 1 Autumn
BV34 Basics of Sociology for Criminal Justice Professionals
(Osnove sociologije za varstvoslovce)
7 Dr. Aleš Bučar Ručman 1 Spring
BV46 Organised Crime
(Organizirana kriminaliteta)
6 Dr. Bojan Dobovšek 2 Spring
BV51 Violence and Society
(Nasilje in družba)
6 Dr. Aleš Bučar Ručman 3 Spring
BI70 Security, Privacy and Trust in Mobile Systems
(Varnost, zasebnost in zaupanje v mobilnih sistemih)
5 Dr. Blaž Markelj 3 Spring
BI87 Information Systems Security
(Varnost informacijskih sistemov)
6 Dr. Blaž Markelj 2 Spring
BI56 Information Systems in Criminal Justice and Security
(Računalništvo in informatika v varstvoslovju)
6 Dr. Simon Vrhovec 1 Spring

1st BOLOGNA CYCLE – BACHELOR PROGRAMME The subject will be carried out if selected by at least 3 students

Code Subject's title ECTS Professor Year Semester
BU41 Sociological Theories in Criminal Justice and Security Studies
(Sociološke teorije v varstvoslovju
7 Dr. Aleš Bučar Ručman 1 Autumn
BU47 Criminology and Victimology
(Kriminologija in viktimologija)
9 Dr. Gorazd Meško 1 Autumn
BU54 Information Assurance
(Zagotavljanje varnosti informacij)
8 Dr. Igor Bernik 2 Autumn
BU62 Penology
(Penologija
5 Dr. Gorazd Meško 3 Autumn
BU66 Private Security (Zasebno varstvo) 5 Dr. Andrej Sotlar 3 Autumn
BU72 Descriptive and Inferential Statistics (Opisna in sklepna statistika) 5 Dr. Vanja Ida Erčulj 3 Autumn
BU50 Theories of Policing
(Teorije policijske dejavnosti)
7 Dr. Maja Modic 2 Spring
BU51 Organizational Behaviour and Human Resources Management Development
(Organizacijsko vedenje in razvoj kadrov)
7 Dr. Branko Lobnikar 2 Spring
BU59 Forensic Psychology
(Forenzična psihologija)
5 Dr. Igor Areh 3 Spring

2nd BOLOGNA CYCLE – MASTER PROGRAMME The subjects will be carried out if selected by at least 3 students

Code Subject's title ECTS Professor Year Semester
BMP09 Methodology of Social Research and Applied Multivariate Statistics
(Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariatne statistične metode)
10 Dr. Vanja Ida Erčulj 2 Autumn
BMP10 Victimology
(Viktimologija)
5 Dr. Gorazd Meško 2 Autumn
BMP04 Security in Cyberspace
(Varnost kibernetskega prostora)
8 Dr. Igor Bernik 1 Autumn
BMP14 Digital Forensics
(Digitalna forenzika)
5 Dr. Simon Vrhovec 2 Autumn
BMP16 Corporative Intelligence Activity
(Korporativna obveščevalna dejavnost)
5 Dr. Miha Dvojmoč 2 Autumn
BMP17 Integral Corporate Security
(Integralna korporativna varnost)
5 Dr. Miha Dvojmoč 2 Autumn
BMP12 White Collar Crime
(Kriminaliteta belih ovratnikov)
5 Dr. Bojan Dobovšek, Dr. Katja Eman 2 Autumn
BMP05 Safety and Security in Local Communities
(Varnost v lokalnih skupnostih)
8 Dr. Gorazd Meško 1 Spring
BMP02 Criminology and Crime Policy
(Kriminologija in kriminalitetna politika)
7 Dr. Gorazd Meško 1 Spring
BMP08 Private Security Industry
(Zasebnovarnostna industrija)
7 Dr. Andrej Sotlar 1 Spring
BMP21 Deviance at the Workplace
(Odklonskost na delovnem mestu)
5 Dr. Branko Lobnikar 2 Spring
BMP24 Development of Crime Investigation Strategy
(Oblikovanje strategije preiskovanja kriminalitete)
5 Dr. Danijela Frangež 2 Spring
BMP23 Migration, Crime and Security
(Migracije, kriminaliteta in varnost)
5 Dr. Aleš Bučar Ručman 2 Spring

3rd BOLOGNA CYCLE – DOCTORAL PROGRAMME Subjects available only for PhD students

Code Subject's title ECTS Professor Year Semester
BD70 Research Methods in Criminal Justice
(Raziskovalne metode v varstvoslovju)
10 Dr. Vanja Ida Erčulj 1 Autumn
BD73 Criminology
(Kriminologija)
20 Dr. Gorazd Meško 1 Autumn
BD77 Information Security
(Informacijska varnost)
20 Dr. Igor Bernik 1 Autumn
BD79 Legal Aspects of Formal Social Control
(Pravni vidiki formalnega družbenega nadzorstva)
20 Dr. Bojan Tičar 1 Autumn