2. redna seja ŠS FVV


V A B I L O


na 2. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede, ki bo v
torek, 22. 2. 2022, ob 12. uri, v P1 na FVV in v MS Teams, na povezavi:


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af4b446f9c6d04dc78019eddc04561005%40thread.tacv2/02.%2520redna%2520seja%2520%25C5%25A0S%2520FVV?groupId=b159b2f4-5a04-4a73-bebd-699d5e9c39c8&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac

  1. Predlagani dnevni red:
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Potrditev zapisnikov
  4. Poročila s sej komisij Senata FVV
  5. Razno


Gradivo za sejo bo najkasneje 3 dni pred sejo dostopno na povezavi: https://univerzamb.sharepoint.com/sites/Studentski-svet-FVV
Prijavite se z vašo digitalno identiteto.

Vljudno vas vabim, da se seje udeležite, svojo udeležbo ali morebitno odsotnost pa prosim sporočite najkasneje do nedelje, 20. 02. 2022, do 18. ure, sekretarju študentskega sveta FVV
na nejc.kotnik2@student.um.si

Lep pozdrav,

Prodekan za študentska vprašanja
Fakulteta za varnostne vede
Mirče Milenkov