Aktualni projekti

Pretekli projekti

 • IZBOLJŠANJE ODZIVANJA PRVIH POSREDOVALCEV NA TEŽJE OBLIKE NASILJA V DRUŽINI - IMPRODOVA
  Vodja projekta na FVV: prof. dr. Branko Lobnikar
 • POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI IN VLOGA POLICIJE PRI PREPREČEVANJU NASILNE RADIKALIZACIJE V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM (2018-2019)
  Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in Hrvaško
  Izvajalec projekta: prof. dr. Gorazd Meško
 • DESIGNING COLLABORATIVE EDUCATIONAL RESOURCES (COERS) FOR ASSET-BASED COMMUNITY PARTICIPATION (ABCP) ACROSS EUROPE
  Izvajalka projekta: izr. prof. dr. Danijela Frangež
 • KRIMINALITETA, VIKTIMIZACIJE IN PREPREČEVANJE KRIMINALITETE V TURISTIČNIH KRAJIH - PRIMERJAVA MED PORTOROŽEM (SLOVENIJA) IN GELENŽNIKOM (RUSIJA) (2016-2018)
  Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in Rusijo
  Izvajalec projekta: prof. dr. Gorazd Meško
 • KRIMINALITETA, DRUŽBENI PROCESI IN ZAZNAVA KRIMINALITETE V LOKALNIH SKUPNOSTIH (2016-2017) - Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in ZDA
  Izvajalec projekta: prof. dr. Gorazd Meško
 • WATER CRIMES - INVENTORY, OUTLOOK, AND ASSESSMENT OF EMERGING ENVIRONMENTAL CRIMES AGAINST WATER IN EUROPE
  Vodja projekta na FVV: prof. dr. Gorazd Meško
 • LEGITIMNOST POLICIJSKE DEJAVNOSTI – PRIMERJALNI VIDIKI (2014-2015) – Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in ZDA
  Izvajalec projekta: prof. dr. Gorazd Meško
 • LEGITIMNOST IN UČINKOVITOST KAZNOVALNIH SISTEMOV V RUSIJI IN SLOVENIJI (2014-2015) – Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in RUSIJO
  Izvajalec projekta: prof. dr. Gorazd Meško
 • LEGITIMNOST POLICIJSKE DEJAVNOSTI IN KAZENSKEGA PRAVOSODJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SRBIJO (2015-2015)
  Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med RS in SRBIJO
  Izvajalec projekta: prof. dr. Gorazd Meško
 • ARIEL - ASSESSING THE RISK OF THE INFILTRATION OF ORGANIZED CRIME IN EU MSS LEGITIMATE (2013-2015)
  Vodja projekta na FVV: prof. dr. Gorazd Meško
 • URBIS - URBAN MANAGER FOR SECURITY, SAFETY AND CRISIS MANAGEMENT (2012-2014);
  vodja projekta na FVV: prof. dr. Gorazd Meško
 • EEMUS – EUROPEAN DIPLOMA IN URBAN SECURITY (2012-2013);
  vodja projekta na FVV: prof. dr. Gorazd Meško
 • STALIŠČA ŠTUDENTOV PRAVA IN DRUŽBOSLOVJA DO KRIMINALITETE, STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ, ŽRTEV KRIMINALITETE, LEGITIMNOSTI INSTITUCIJ KAZENSKEGA PRAVOSODJA IN KAZNOVANJA (2012-2013) – znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo; financer: ARRS
  Vodja projekta na FVV: prof. dr. Gorazd Meško
 • DAPHNE III: YOUTH DEVIANCE AND YOUTH VIOLENCE:  A EUROPEAN MULTI-AGENCY PERSPECTIVE ON BEST PRACTICES IN PREVENTION AND CONTROL (2011-2012) – nosilec German Police University
 • ACCESS - AGAINST CRIME: CARE FOR ELDERS SUPPORT, AND SECURITY (2011-2012) – nosilec Fondazione Santa Lucia
 • e-SEC - COMPETENCY BASED E-PORTAL OF SECURITY AND SAFETY ENGINEERING (2009-2012) – nosilec Univerza v Žilini
 • NATO Advanced Research Workshop: Managing Global Environmental Threats to Air, Water and Soil - Examples from South Eastern Europe