V primeru, da študent ne izpolni pogojev za napredovanje, ponavljanje ali ne diplomira in želi v posamičnem študijskem letu opravljati manjkajoče obveznosti in dostopati v prijavne sisteme (AIPS, e-izobraževanje, univerzitetna študentska pošta, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru), se mora najkasneje do konca meseca oktobra tekočega študijskega leta vpisati kot »študent brez statusa«.

Na podlagi izpolnjenega in poslanega obrazca O-7 »Vpis brez statusa« študentom brez statusa podaljšamo veljavnost digitalne identitete.

Plačilo vpisa brez statusa ni potrebno. Vsak pristop k izpitu pa se poravna po veljavnem ceniku. Izjema so izredni študenti brez statusa, ki so imeli v skladu s pogodbo o študiju navedeno, da imajo pravico do trikratnega brezplačnega opravljanja izpita v roku dveh let od vpisa v letnik.

Študent se na izpit prijavi v prijavnem sistemu AIPS. Plačilni nalog za plačilo izpita študent brez statusa prejme po izpitu  po pošti. Ko študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, lahko ponovno pridobi status.

Nadaljevanje študija po vpisu brez statusa

V kolikor ste študent brez statusa in ste izpolnili vse pogoje za vpis v višji letnik, morate pred vpisom v višji letnik preko elektronske pošte zaprositi pristojni referat, da vam omogočimo elektronski vpis in izrednim študentom posredujemo tudi pogodbe za študij.