V primeru, da študent ne izpolni pogojev za napredovanje, ponavljanje ali ne diplomira in želi v posamičnem študijskem letu opravljati manjkajoče obveznosti in dostopati v prijavne sisteme (AIPS, Moodle, univerzitetna študentska e-pošta, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru), se mora najkasneje do konca meseca oktobra tekočega študijskega leta vpisati kot »študent brez statusa«.

Na podlagi izpolnjenega in poslanega obrazca O-7 »Vpis brez statusa« študentom brez statusa podaljšamo veljavnost digitalne identitete. Prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa po veljavnem ceniku znaša 11,20 EUR. Račun za plačilo pošljemo po pošti.

Vsak pristop k izpitu se poravna po veljavnem ceniku. Izjema so izredni študenti brez statusa, ki so imeli v skladu s pogodbo o študiju navedeno, da imajo pravico do trikratnega brezplačnega opravljanja izpita v roku dveh let od vpisa v letnik.

Študent se na izpit prijavi v prijavnem sistemu AIPS. Plačilni nalog za plačilo izpita študent brez statusa prejme po izpitu  po pošti. Ko študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, lahko ponovno pridobi status.

Nadaljevanje študija po vpisu brez statusa

V kolikor ste študent brez statusa in ste izpolnili vse pogoje za vpis v višji letnik, morate pred vpisom v višji letnik preko elektronske pošte zaprositi pristojni referat, da vam omogočimo elektronski vpis in izrednim študentom posredujemo tudi pogodbe za študij.