Mednarodne

Doc. dr. Rok Hacin je leta 2020 prejel nagrado Evropskega združenja za kriminologijo za najboljšega mladega kriminologa (»ESC Young Criminologist Award«).

Doc. dr. Kaja Prislan je leta 2018 prejela Nagrado za najboljšo mlado znanstvenico v Podonavski regiji iz Slovenije za leto 2018 (»Danubius Young Scientist Award 2018«).

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2018 prejel priznanje za izjemen doprinos k razvoju in mednarodnem pozicioniranju Pravne fakultete Podgorica. Priznanje mu je podelila Univerza v Črni gori.

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2016 prejel priznanje za izjemen doprinos k razvoju Fakultete za kriminalistiko, kriminologijo in varnostne študije. Priznanje mu je podelila Univerza v Sarajevu.

Doc. dr. Simon Vrhovec je leta 2016 prejel nagrado za izjemen prispevek h kakovosti publikacije International Journal of Project Management (ISSN 0263-7863).

Nacionalne

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2019 ob dnevu slovenske policije prejel Bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je leta 2019 prejel nagrado Prizma za komunikacijsko odličnost projekta »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«.

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar je leta 2018 ob dnevu slovenske policije prejel Bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Prof. dr. Gorazd Meško je bil leta 2018 uvrščen med 5 najboljših mentorjev leta. Najboljše mentorje je razglasilo Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere »Mlada akademija«.

Doc. dr. Katja Prislan je bila leta 2018 izbrana za ime tedna radijske postaje Val 202. Za ime tedna je bila izbrana zaradi njenih raziskovalnih dosežkov in nagrad.

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2014 prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v ekološki kriminologiji.

Regionalne/občinske

Dr. Katja Eman je leta 2012 prejela Pomursko raziskovalno nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo.

Univerzitetne

Doc. dr. Kaja Prislan je leta 2019 prejela Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Doc. dr. Aleš Bučar Ručman je leta 2018 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Urška Pirnat je leta 2018 prejela Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v svoji generaciji.

Prof. dr. Bojan Tičar je leta 2017 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Izr. prof. dr. Igor Bernik je leta 2016 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar je leta 2015 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Lana Cvikl je leta 2015 prejela študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za svojo diplomsko nalogo.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je leta 2014 prejel Srebrni znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Mag. Branko Ažman je leta 2009 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Dr. Igor Areh je leta 2007 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Dr. Andrej Sotlar je leta 2006 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Nagrade podeljene Fakulteti za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede je leta 2020 prejela plaketo glavnega mesta Ljubljane. Plaketo Mestna občina Ljubljana podeljuje posameznikom in inštitucijam, ki so z delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali k razvoju občine.

Fakulteta za varnostne vede je leta 2011 prejela plaketo Detektivske zbornice RS, in sicer »zaradi svojih zaslug in prispevkov pri krepitvi detektivske dejavnosti«, kot je med drugim zapisano v obrazložitvi. S tem smo postali prva institucija v RS, ki je prejela takšno priznanje DeZRS in potrdili naše trdne vezi z družbenim okoljem.