Mednarodne nagrade in priznanja

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2022 prejel prestižno nagrado Ameriškega kriminološkega združenja (orig. American Society of Criminology), tj. Freda Adler Distinguished Scholar Award 2022.

Doc. dr. Rok Hacin je leta 2020 prejel nagrado Evropskega združenja za kriminologijo za najboljšega mladega kriminologa (»ESC Young Criminologist Award«).

Doc. dr. Kaja Prislan Mihelič je leta 2018 prejela Nagrado za najboljšo mlado znanstvenico v Podonavski regiji iz Slovenije za leto 2018 (»Danubius Young Scientist Award 2018«).

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2018 prejel priznanje za izjemen prispevek k razvoju in mednarodni umestitvi Pravne fakultete Podgorica. Priznanje mu je podelila Univerza v Črni gori.

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2016 prejel priznanje za izjemen prispevek k razvoju sarajevske Fakultete za kriminalistiko, kriminologijo in varnostne študije. Priznanje mu je podelila Univerza v Sarajevu.

Doc. dr. Simon Vrhovec je leta 2016 prejel nagrado za izjemen prispevek h kakovosti publikacije International Journal of Project Management (ISSN 0263-7863).

Prof. dr. Gorazd Meško je bil leta 2015 imenovan za mednarodnega ambasadorja Britanskega kriminološkega združenja (British Society of Criminology), zaradi mednarodne dejavnosti na področju uveljavljanja kriminološkega raziskovanja in sodelovanja z britanskimi raziskovalnimi institucijami.

Nacionalne nagrade in priznanja

Prof. dr. Gorazd Meško in doc. dr. Rok Hacin sta v letu 2020 dobila nagrado Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) "Odlični v znanosti".

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2019 ob dnevu slovenske policije prejel Bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar je leta 2018 ob dnevu slovenske policije prejel Bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Prof. dr. Gorazd Meško je bil leta 2018 uvrščen med 5 najboljših mentorjev leta. Najboljše mentorje je razglasilo Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere »Mlada akademija«.

Doc. dr. Kaja Prislan Mihelič je bila leta 2018 izbrana za ime tedna radijske postaje Val 202. Za ime tedna je bila izbrana zaradi raziskovalnih dosežkov in nagrad.

Izr. prof. dr. Igor Bernik je leta 2018 prejel nagrado Slovenskega društva Informatika, ki mu je ob 25. letnici delovanja podelilo priznanje za »prispevek k nacionalnemu in mednarodnemu uveljavljanju informacijsko-varnostne stroke«.

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2014 prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v ekološki kriminologiji.

Regionalne/občinske nagrade in priznanja

Dr. Katja Eman je leta 2012 prejela Pomursko raziskovalno nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo.

Univerzitetne nagrade in priznanja

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2021 prejel Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Izr. prof. dr. Katja Eman je leta 2020 prejela Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Asist. Tinkara Bulovec je leta 2020 prejela Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji.

Doc. dr. Kaja Prislan Mihelič je leta 2019 prejela Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Izr. prof. dr. Katja Eman je leta 2020 ob dnevu slovenske policije prejela Srebrni znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Doc. dr. Aleš Bučar Ručman je leta 2018 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Urška Pirnat je leta 2018 prejela Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v svoji generaciji.

Prof. dr. Bojan Tičar je leta 2017 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Izr. prof. dr. Igor Bernik je leta 2016 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar je leta 2015 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Lana Cvikl je leta 2015 prejela študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za svojo diplomsko nalogo.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je leta 2014 prejel Srebrni znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Mag. Branko Ažman je leta 2009 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Dr. Igor Areh je leta 2007 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Dr. Andrej Sotlar je leta 2006 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Nagrade in priznanja Fakulteti za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede je leta 2020 prejela plaketo glavnega mesta Ljubljane. Plaketo Mestna občina Ljubljana podeljuje posameznikom in inštitucijam, ki so z delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali k razvoju občine.

Fakulteta za varnostne vede je leta 2019 skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana, partnerjema projekta »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, prejela nagrado Prizma za odličnost komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi. Vodja projekta: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman.

Fakulteta za varnostne vede je leta 2011 prejela plaketo Detektivske zbornice RS, in sicer »zaradi svojih zaslug in prispevkov pri krepitvi detektivske dejavnosti«, kot je med drugim zapisano v obrazložitvi. S tem smo postali prva institucija v RS, ki je prejela takšno priznanje DeZRS in potrdili naše trdne vezi z družbenim okoljem. 

Fakulteta za varnostne vede je bila leta 2011 na osnovi dejavnega sodelovanja na konferencah Združenih narodov povabljena v »The United Nations Academic Impact« (UNAI), združenje univerz, ki sledijo vrednotam in prioritetam združenih narodov. Članica UNAI je FVV postala istega leta in vse od takrat letno poroča o raziskovalnem delu na področju uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Članstvo v UNAI je trajno, kar je veliko priznanje za fakulteto.