Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2019 ob dnevu slovenske policije prejel Bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je leta 2019 prejel nagrado Prizma za komunikacijsko odličnost projekta »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«.

Doc. dr. Kaja Prislan je leta 2019 prejela Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Prof. dr. Gorazd Meško je bil leta 2018 uvrščen med 5 najboljših mentorjev leta, in sicer s strani Društva doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere »Mlada akademija«.

Prof. dr. Branko Lobnikar je leta 2018 ob dnevu slovenske policije prejel Bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Doc. dr. Kaja Prislan je leta 2018 prejela Nagrado za najboljšo mlado znanstvenico v Podonavski regiji iz Slovenije za leto 2018 (»Danubius Young Scientist Award 2018«).

Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je leta 2018 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Asist. Urška Pirnat je leta 2018 prejela Rektorjevo nagrado za najboljšo študentko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v svoji generaciji.

Prof. dr. Bojan Tičar je leta 2017 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Izr. prof. dr. Igor Bernik je leta 2016 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Prof. dr. Branko Lobnikar je leta 2015 prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo.

Pred. Lana Cvikl je leta 2015 prejela študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za svojo diplomsko nalogo.

Prof. dr. Gorazd Meško je leta 2014 prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v ekološki kriminologiji.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je leta 2014 prejel Srebrni znak Univerzev v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Izr. prof. dr. Katja Eman je leta 2012 prejela Pomursko raziskovalno nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo.

Viš. pred. mag. Branko Ažman je leta 2009 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Izr. prof. dr. Igor Areh je leta 2007 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.

Izr. prof. dr. Andrej Sotar je leta 2006 prejel Bronasti znak Univerze v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu.